:: Naslovna strana > Vesti > Održan tradicionalni skup "SUSRETI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE
 
28.11.2019.
Održan tradicionalni skup "SUSRETI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE
 

U organizaciji Inženjerske komore Srbije - Matične sekcije prostornih planera održani su tradicionalni "Susreti prostornih planera Srbije - 2019", na Mokroj Gori, od 06.11 - 08.11.2019. godine. Glavna tema ovogodišnjeg skupa, "Nova uloga i odgovornost prostornih planera", je realizovana kroz tri panel diskusije i jedan terenski rad.

Izvršni odbor Matične sekcije prostornih planera, je na svojoj Trećoj redovnoj sednici, održanoj 15.11.2019. godine, sa zadovoljstvom konstatovao da je ovogodišnji Skup „23. Susreti prostornih planera Srbije – 2019“ uspešno završen i zahvaljuje se svim učesnicima na pruženom doprinosu u održavanju istog.

Osnovna ideja Skupa, bila je prožeta kroz planirane teme Skupa i ukazuje na novu ulogu prostornih planera i njihovu odgovornost. Prezentovane su ideje za novi Prostorni plan Republike Srbije 2021-2035 i novi investicioni ciklus.

Istaknut je značaj planiranja i izrada planskih dokumenata kao neophodne osnove uspešne realizacije novog investicionog ciklusa. Ukazano je na važnost planiranja koja se ogleda u činjenici da nema nijednog investicionog projekta bez dobrog planskog osnova.

Posebno je važna uloga prostornih planera u izradi novog Prostornog plana Republike Srbije, glavnog strateškog planskog dokumenta u Republici. Neophodno je da se planski dokumenti obvezno izrađuju u ujednačenom i standardizovanom digitalnom formatu, na ažurnim podlogama, u odgovarajućim GIS modelima sa jedinstevnim sistemom indikatora za praćenje sprovođenja planskih dokumenata. Na taj način, otvara se pitanje nove uloge prostornog planiranja i prostornih planera, kao i njihove odgovornosti, kako u realizaciji investicionih projekata, tako i razvoja uopšte. Drugim rečima, kvalitetni digitalni planski dokumenti su neophodna osnova za realizaciju infrastrukturnih projekata (transportne, energetske, hidrotehničke, telekomunikacione).

Posebna odgovornost prostornog planiranja i prostornih planera je u planiranju zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara, odnosno njihove zaštite. Neophodno je da se u budućnosti u zaštićenim područjima izradi informatička podrška za praćenje sprovođenja planskih dokumenata, kako bi se blagovremeno pratile aktivnosti u područjima u kojima je zabranjena ili ograničena bilo kakva aktivnost koja bi nepovratno ugrozila prirodne, kulturne, predeone i druge vrednosti. Istovremeno, uz odgovarajuću GIS podršku, neophodno je da se u zaštićenim područjima planiraju određeni sadržaji koji imaju za cilj podsticanje održivog razvoja, infrastrukturno opremanje ovih područja, ograničeno aktiviranje teritorijalnog kapitala, čime se podstiče ruralni razvoj i podiže kvalitet života lokalnog stanovništva.

Zaključeno je da je u proteklom periodu sprovođenja Prostornog plana Republike Srbije značajno razvijen instrumentarijum za sprovođenje i praćenje. Sprovođenje Prostornog plana Republike Srbije, se ogleda u izradi programa za sprovođenje i godišnjih izveštaja o sprovođenju i stanju prostornog razvoja. Izrađeni su svi regionalni prostorni planovi, kao i svi prostorni planovi jedinica lokalnih samouprava, tako da se može oceniti da su prostorni planeri u prethodnom periodu stekli praktično iskustvo neophodno za nove izazove koji predstoje u realizaciji novog investicionog ciklusa, kao i za dalje unapređenje sistema prostornog planiranja i instrumentarijuma za praćenje sprovođenja prostornih planova.

Fotografije sa skupa možete pogledati OVDE