:: Naslovna strana > Vesti > 25. Međunarodni salon urbanizma
 
28.10.2016.
25. Međunarodni salon urbanizma
 

U organizaciji Udruženja urbanista Srbije, a u saradnji sa JP Direkcije za izgradnju Grada Sremska Mitrovica i Grada Sremska Mitrovica održaće se 25. Međunarodni salon urbanizma, u period od 08. do 12. novembra 2016. godine, u Sremskoj Mitrovici.

Skup je uvršten u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komora Srbije iz oblasti Nacionalnog programa obuke za 2016. godinu, a istim je dopunjen i Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komora Srbije za 2016. godinu iz oblasti zajedničkog evropskog programa obuke.

Učešće članova Komore sa šiframa licenci 100, 200, 201, 202, 203 i 300 biće vrednovano, i to:

  • 5 bodova za posetioce izložbe i 10 bodova za izlagače radova u okviru Programa obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komora Srbije za 2016. godinu iz oblasti Nacionalnog programa obuke i
  • 2 boda za posetioce izložbe i 5 bodova za izlagače radova, u okviru Programa obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komora Srbije za 2016. godinu iz oblasti zajedničkog evropskog programa obuke.

Visina kotizacije za dodelu bodova iz oblasti zajedničkog evropskog programa obuke na izložbi iznosi 600 dinara po osobi, sa uračunatim PDV-om.Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Inženjerske komore Srbije, broj 160-40916-33.Poziv na broj: 10203, model se ne unosi, ostaje prazan. Dokaz o uplati dostavlja se na dan održavanja 25. Međunarodnog salona urbanizma.

Detaljnije informacije o 25. Međunarodnom salonu urbanizma  možete pogledati ovde.