:: Naslovna strana > Vesti > SAOPŠTENjE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
 
28.08.2018.
SAOPŠTENjE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
 

Inženjerska komora Srbije preduzima mere i sprovodi postupak prikupljanja činjenica o rušenju zida na Koridoru 10. Ovaj incident je, bez sumnje, opomena stručnoj javnosti i onima koji odlučuju o kapitalnim investicijama, a dok se okolnosti ne utvrde i postupak saglasno aktima ne sprovede, Inženjerska komora Srbije nije u mogućnosti da se izjasni i da mišljenje o razlozima rušenja zida i odgovornosti učesnika.

Saglasno aktima Komore, dok se ne izvrši detaljna analiza podataka, neophodno je poštovati pretpostavku nevinosti inženjera protiv kojih je podneta prijava Sudu časti Komore, te nije prihvatljivo prejudiciranje njihove odgovornosti bez donete odluke o tome.

Ističemo da Komora ima ingerencije samo prema svojim članovima sa licencama i stranim inženjerima koji poseduju lične licence odgovornog projektanta, izvođača radova, urbaniste ili planera, i članovi su Inženjerske komore Srbije. Strana fizička lica, koja nisu članovi Komore, ne podležu Sudu časti.

Pravnim licima koja učestvuju u realizaciji projekata od kapitalnog značaja, licence izdaje Ministarstvo. Ukoliko se utvrdi odgovornost nekog od pravnih lica, licencu im saglasno Pravilniku takođe oduzima Ministarstvo.

U cilju postizanja boljeg kvaliteta projekata i inženjerskih usluga neophodno je podizanje svesti o značaju inženjerske struke. Da bi problemi ovakve vrste bili izbegnuti ili svedeni na najmanju moguću meru potrebno je obezbediti adekvatno vrednovanje intelektualnog rada inženjera, sistemsko stvaranje boljih uslova rada, poštovanje ustanovljenih procedura i pravila gradnje i sprovođenje kontrolnog mehanizma.

U vezi sa tim, Komora će Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uputiti inicijativu za obrazovanje Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji koju bi činili predstavnici Ministarstva i predstavnici Inženjerske komore Srbije.

Imajući u vidu kompleksnost pitanja koja predmetni zakon reguliše neophodno je učešće struke u izradi zakonskih rešenja.

Inženjerska komora Srbije, sa članstvom koje broji više od 28.000 inženjera svih struka, spremna je da pruži podršku i da značajan doprinos u realizaciji javnih investicionih projekta od kapitalnog značaja za Srbiju i njene građane.

U Beogradu,
28.8.2018. godine

INŽENjERSKA KOMORA SRBIJE

Dokument u PDF formatu možete preuzeti ovde.