:: Naslovna strana > Vesti > 35. MEĐUNARODNI KONGRES O PROCESNOJ INDUSTRIJI - PROCESING '22
 
27.04.2022.
35. MEĐUNARODNI KONGRES O PROCESNOJ INDUSTRIJI - PROCESING '22
 

Ovogodišnji, 35. Međunarodni kongres o procesnoj industriji – Procesing ’22, održaće se od 1. do 3. juna 2022. godine u Beogradu, u organizaciji Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS). Prva dva dana, program se odvija u sali hotela Holiday Inn, a 3. juna organizovana je poseta centru za upravljanje otpadom u Vinči, nakon čega je za učesnike sa uplaćenom kotizacijom predviđen ručak u restoranu „Vinogradi“.

Članovi Inženjerske komore Srbije imaju pravo na članski popust na kotizaciju (kotizacija koja važi za članove SMEITS-a).

Registracija za organizovanu posetu centru za upravljanje otpadom u Vinči otvorena je do utorka, 3. maja 2022. godine. Broj učesnika je ograničen i biće popunjen po redosledu prijava.

Program ovogodišnjeg Procesinga čini preko 40 naučnih i stručnih radova, ali i dva okrugla stola sa eminentnim moderatorima i sagovornicima: „Nova domaća zakonska regulativa u oblasti opreme pod pritiskom“ (moderator prof. dr Aleksandar Petrović) i „Savremeni postupci termičkog tretmana otpada. Iskustva u primeni biomase kao goriva“ (moderator prof. dr Aleksandar Jovović).

Preliminarni program skupa i registracija nalaze se ovde: https://bit.ly/3rEjNbP

Za dodatne informacije možete se obratiti Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije: tel. 011 32 30 041; imejl: sekretar@smeits.rs