:: Naslovna strana > Vesti > Stručna poseta istraživačkom centru u Segedinu "ELI-ALPS"
 
27.03.2018.
Stručna poseta istraživačkom centru u Segedinu "ELI-ALPS"
 

U organizaciji Inženjerske komore Srbije, Regionalnih odbora podsekcija Matične sekcije projektanata i izvođača radova Regionalnog centra Subotica biće organizovana stručna poseta istraživačkom centru u Segedinu “ELI-ALPS“  u petak, 13. april 2018. godine. Detaljnije