:: Naslovna strana > Vesti > 48. Međunarodna oktobarska konferencija rudara i metalurga
 
26.09.2016.
48. Međunarodna oktobarska konferencija rudara i metalurga
 

Tehnički fakultet u Boru u suorganizaciji sa Institutom za rudarstvo i metalurgiju, organizuje 48. Međunarodnu oktobarsku konferenciju rudara i metalurga od 28. septembra do 01. oktobra 2016. godine u hotelu "Albo" u Boru. Konferencija je vrednovana sa po 5 bodova za polaznike na predavanjima koja se održavaju 29. i 30. septembra 2016. godine, i uvršćena je u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Evropskog programa za 2016. godinu. Visina kotizacije za prisustvo na konferenciji iznosi 130 evra po osobi, sa uračunatim PDV-om. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Tehničkog fakulteta u Boru, broj 840-1478666-37 kod Uprave za trezor. Poziv na broj: 115. Dokaz o uplati dostavlja se na dan održavanja konferencije.

Detaljnije informacije o konferenciji kao i prijavljivanju, kotizaciji organizatora i dr. možete pogledati na sledećoj Internet stranici: http://www.ioc.tf.bor.ac.rs/ ili se informisati putem telefona 030 424 555; mejla ioc@tf.bor.ac.rs, kontakt osoba: prof. dr Nada Štrbac.

Program konferencije možete pogledati ovde