:: Naslovna strana > Vesti > JAVNI KONKURS ZA PRIJEM JEDNOG LICA U RADNI ODNOS
 
26.05.2020.
JAVNI KONKURS ZA PRIJEM JEDNOG LICA U RADNI ODNOS
 

Inženjerska komora Srbije raspisuje Javni konkurs za prijem jednog lica u radni odnos i to na poslovima: Samostalni stručni saradnik za odnose s javnošću i informisanje. Radni odnos se zasniva neodređeno vreme, sa probnim radom u trajanju od tri meseca.

SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMISANJE

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidat treba da ispuni i sledeće uslove:

  • visoka stručna sprema;
  • 3 godine radnog iskustva;
  • znanje jednog stranog jezika.

Prijavu na konkurs sa biografijom i dokazima o ispunjenosti navedenih uslova, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, dostaviti na adresu:

 

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
Bulevar vojvode Mišića 37
Beograd

Sa naznakom: Prijava za konkurs za prijem
u radni odnos – naziv radnog mesta