:: Naslovna strana > Vesti > MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTUKTURE DALO SAGLASNOST NA PRAVILNIK SUDA ČASTI I POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
 
23.12.2019.
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTUKTURE DALO SAGLASNOST NA PRAVILNIK SUDA ČASTI I POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
 

Saglasno članu 164. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 - dr. zakon), Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastukture je dalo saglasnost na Pravilnik Suda časti i Poslovnik o radu Skupštine Inženjerske komore Srbije. Navedena akta su objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 90 od 20.12.2019. godine.

Dopis potpredsednice Vlade Republike Srbije i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, broj: 021-01-00098/2019-01 od 29.11.2019. godine, možete pogledati ovde.

Pravilnik Suda časti Inženjerske komore Srbije možete pogledati ovde.

Poslovnik o radu Skupštine Inženjerske komore Srbije možete pogledati ovde.