:: Naslovna strana > Vesti > UTVRĐENI PRELIMINARNI BIRAČKI SPISKOVI ČLANOVA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE U MATIČNIM SEKCIJAMA PROJEKTANATA I IZVOĐAČA RADOVA
 
31.08.2016.
UTVRĐENI PRELIMINARNI BIRAČKI SPISKOVI ČLANOVA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE U MATIČNIM SEKCIJAMA PROJEKTANATA I IZVOĐAČA RADOVA
 

Obaveštavaju se članovi Inženjerske komore Srbije u matičnim sekcijama projektanata i izvođača radova da su predsednici izvršnih odbora matičnih sekcija projektanata i izvođača radova, u skladu sa čl. 57. Pravilnika o načinu organizovanja podsekcija br. 1339/1 od 28.03.2016. godine, doneli odluke o utvrđivanju preliminarnih biračkih spiskova članova Inženjerske komore Srbije u Matičnoj sekciji projektanata i Matičnoj sekciji izvođača radova u postupku izbora za predsednike podsekcija.

Odlukom o utvrđivanju preliminarnih biračkih spiskova članova Inženjerske komore Srbije u Matičnoj sekciji projektanata i Matičnoj sekciji izvođača radova utvrđen je ukupan broj članova Komore upisan u birački spisak, po podsekcijama za Matičnu sekciju projektanata, odnosno Matičnu sekciju izvođača radova, i datum utvrđivanja biračkog spiska.

Zahtevi za ispravku biračkog spiska mogu se podneti izbornim komisijama, u roku od 5 dana i to neposredno predajom zahteva Sekretarijatu Komore, sa overenim ličnim pečatom člana Komore, navođenjem broja licence i potpisom podnosioca zahteva.

Odluku o zahtevu za ispravku biračkog spiska donosi Izborna komisija i o tome obaveštava podnosioca zahteva.

Rok za podnošenje zahteva za ispravku u biračkom spisku je 29.08.2016. godine.

Izborna komisija zaključuje i objavljuje na Internet prezentaciji Komore konačni birački spisak 10 dana pre početka izbornog postupka.

Odluku o utvrđivanju preliminarnog biračkog spiska članova Inženjerske komora Srbije u Matičnoj sekciji projektanata možete preuzeti ovde
Preliminarni birački spisak članova Inženjerske komora Srbije u Matičnoj sekciji projektanata možete pogledati ovde

Odluku o utvrđivanju preliminarnog biračkog spiska članova Inženjerske komora Srbije u Matičnoj sekciji izvođača radova možete preuzeti ovde
Preliminarni birački spisak članova Inženjerske komora Srbije u Matičnoj sekciji izvođača radova možete pogledati ovde