:: Naslovna strana > Vesti > INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE OBJAVILA REGISTAR LICENCIRANIH INŽENJERA, ARHITEKATA I PROSTORNIH PLANERA I REGISTAR LICENCIRANIH IZVOĐAČA
 
22.06.2020.
INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE OBJAVILA REGISTAR LICENCIRANIH INŽENJERA, ARHITEKATA I PROSTORNIH PLANERA I REGISTAR LICENCIRANIH IZVOĐAČA
 

Jedan od poslova koje je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture poverilo Inženjerskoj komori Srbije, pored poslova organizovanja stručnog ispita i izdavanja licenci, jeste i vođenje Registra licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i Registra licenciranih izvođača.

Inženjerska komora Srbije je kreirala aplikaciju za pretragu podataka licenciranih lica sadržanih u registrima, a detaljne informacije vezane za registre možete pogledati na sledećoj Internet stranici: www.ingkomora.rs/registar/

Naime, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 9/2020), koji je stupio na snagu 12. februara 2020. godine, propisano je da se pravo na upotrebu profesionalnog naziva, odnosno pravo na obavljanje stručnih poslova utvrđenih ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, stiče upisom aktivnog statusa u Registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i Registar licenciranih izvođača, na osnovu važeće polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Pozivamo sva licencirana lica da izvrše uvid u registre i provere svoj status, koji se nalaze na sledećem linku.

U skladu sa odredbama važećeg Pravilnika o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti, kao i licencama za odgovorna lica i registru licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera, u slučaju izmene, odnosno dopune drugih podataka sadržanih u Registru zahtev za ažuriranje podataka podnosi se odmah a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Uzimajući u obzir navedeno, molimo sva licencirana lica da provere tačnost svojih podataka unetih u Registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i Registar licenciranih izvođača.

U slučaju promene ličnih podataka, online zahtev za promenu ličnih podataka možete popuniti na sledećem linku: http://www.ingkomora.rs/promenalicnihpodataka/ Obrazac je nakon preuzimanja neophodno odštampati, potpisati i skeniranog poslati na adresu elektronske pošte: izmeneadresa@ingkomora.rs

Za eventualne tehničke probleme u radu sa aplikacijom za pretragu registara možete se obratiti Stručnoj službi za informacione tehnologije i opšte poslove, kontakt podaci se nalaze na  sledećoj Internet stranici: http://www.ingkomora.rs/kontakt/