:: Naslovna strana > Vesti > Prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije i potpredsednik Evropskog Saveta inženjerskih komora i Latinka Obradović, potpredsednik Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije učestvovali na 55. sednici Izvršnog odbora Evropskog saveta inženjerskih komora i 13. sednici Generalne Skupštine Evropskog saveta inženjerskih komora
 
21.10.2016.
Prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije i potpredsednik Evropskog Saveta inženjerskih komora i Latinka Obradović, potpredsednik Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije učestvovali na 55. sednici Izvršnog odbora Evropskog saveta inženjerskih komora i 13. sednici Generalne Skupštine Evropskog saveta inženjerskih komora
 

Prof. dr Dragoslav Šumarac, dipl. građ. inž., predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije,  potpredsednik Evropskog Saveta inženjerskih komora (ECEC) i predsednik Radne grupe ECEC-a za CPD (Continual Professional Development) i Latinka Obradović, dipl. građ. inž., potpredsednik Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije učestvovali su na 55. sednici Izvršnog odbora Evropskog Saveta inženjerskih komora (ECEC) i 13. sednici Generalne skupštine Evropskog Saveta inženjerskih komora, koje su održane 14. i 15. oktobra 2016. godine u Budimpešti.

Na 13. Generalnoj skupštini ECEC-a prisustvovali su i uvaženi gosti Marvan Abelhamid, predsednik Svetske organizacije inženjera (WFEO), Nikola Monda, predsednik Mediteranske asocijacije inženjera, Adil al Hadithi, predsednik Arapske komore inženjera kao i domaćini zasedanja Skupštine, Etelka Barsi Pataki, predsednica Mađarske komore inženjera.

Profesor Šumarac je podneo Izveštaj Radne grupe ECEC-a za CPD (Continual Professional Development) za 2016. godinu, kao i predlog Plana CPD za 2017. godinu, koje je Generalna Skupština jednoglasno usvojila, uz punu podršku za nastavak ovako uspešnog projekta ECEC-a.

Takođe, delegacija Inženjerske komore Srbije je održala i uspešne bilateralne sastanke, i to sa predsednikom ECEC-a Črtomirom Remecom, predsednicom Mađarske komore Etelkom Barsi Pataki i predsednikom Hrvatske komore građevinskih inženjera, Zvonimirom Severom.

Fotografije sa 13. Generalnog zasedanja skupštine ECEC-a možete pogledati ovde.