:: Naslovna strana > Vesti > SAOPŠTENJE
 
21.09.2018.
SAOPŠTENJE
 

Inženjerska komora Srbije ocenila je neprihvatljivim odredbe Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji kojima se menja i na nov način uređuje status, delokrug rada i način izbora organa i tela Komore

Napominjemo da Komora nije učestvovala niti je konsultovana od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prilikom pripreme Nacrta zakona, što je neprihvatljivo imajući u vidu da se predloženim Nacrtom zakona menja status Komore. Predloženim izmenama ukida se sadašnji status i pravna priroda Komore, a ne daje se novo rešenje, čime bi status Komore ubuduće ostao potpuno neregulisan.

Predloženo rešenje organizacije Komore ukazuje na tendenciju predlagača zakona da Komoru uredi po modelu javnog preduzeća, umesto po modelu strukovnog udruženja, čime se smisao i suština slobodnog strukovnog udruženja u celosti potiru. Predlog da predsednika Komore ubuduće imenuje Vlada, a Ministarstvo da imenuje predsednika i jednog člana Nadzornog odbora i još tri člana Upravnog odbora, ukazuju na tendenciju predlagača da izvrši podržavljenje Inženjerske komore Srbije.  

Predsednika Privredne, Advokatske, Veterinarske, Lekarske kao i Inženjerske komore, bira Skupština komore koju čine isključivo izabrana lica iz redova struke i tako je neophodno da ostane obzirom da se Inženjerska komora Srbije ne finansira sredstvima budžeta i javnim prihodima, već isključivo od članarina i drugih aktivnosti koje sprovodi članstvo Komore.

Nije prihvatljiv predlog za ukidanje Suda časti Inženjerske komore Srbije. Novi Sud časti čije je formiranje planirano u sastavu resornog Ministarstva, obzirom da nisu obezbeđeni uslovi njegove nezavisnosti, ne može se smatrati vlasnim za postupanje u slučaju povrede profesionalnih standarda i normativa od strane članova Komore.

Zbog svega navedenog, predlaže se resornom ministarstvu da obustavi dalje aktivnosti na usvajanju ovog Nacrta, te da formira Radnu grupu, koju bi činili predstavnici Ministarstva i inženjeri - predstavnici Inženjerske komore Srbije, koja će pristupiti izradi najboljih zakonskih rešenja kojima se uređuje oblast prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja i izvođenja radova, odnosno da izuzme odredbe kojima se menja staus Komore.

INŽENjERSKA KOMORA SRBIJE