:: Naslovna strana > Vesti > Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj dao mišljenje na Predlog statuta Inženjerske komore Srbije
 
21.01.2019.
Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj dao mišljenje na Predlog statuta Inženjerske komore Srbije
 

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj dao je mišljenje na Predlog statuta Inženjerske komore Srbije saglasno članu 164. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS", broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14 i 83/18).

Dopis Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, br. 143-022-22/2019-04 od 16.1.2019. godine možete pogledati ovde.