:: Naslovna strana > Vesti > OBJAVLJEN PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GRAĐENJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI, KAO I LICENCAMA ZA PROSTORNOG PLANERA, URBANISTU, ARHITEKTU URBANISTU, INŽENJERA, ARHITEKTU, PEJZAŽNOG ARHITEKTU I IZVOĐAČA I REGISTRIMA LICENCIRANIH LICA
 
20.01.2021.
OBJAVLJEN PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GRAĐENJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI, KAO I LICENCAMA ZA PROSTORNOG PLANERA, URBANISTU, ARHITEKTU URBANISTU, INŽENJERA, ARHITEKTU, PEJZAŽNOG ARHITEKTU I IZVOĐAČA I REGISTRIMA LICENCIRANIH LICA
 

Na osnovu člana 201. stav 7. tač. 20), 21), 28) i 32) Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20), Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, doneo je Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti, kao i licencama za prostornog planera, urbanistu, arhitektu urbanistu, inženjera, arhitektu, pejzažnog arhitektu i izvođača i registrima licenciranih lica.

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 2/2021 od 13.1.2021. godine, a stupa na snagu 21.1.2021. godine.

Pravilnik možete preuzeti ovde.