:: Naslovna strana > Vesti > VIII REGIONALNA KONFERENCIJA "INDUSTRIJSKA ENERGETIKA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE"
 
19.04.2022.
VIII REGIONALNA KONFERENCIJA "INDUSTRIJSKA ENERGETIKA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE"
 

Društvo termičara Srbije nastavlja sa VIII regionalnom konferencijom u 2022. godini, nakon 28 godina od održavanja prve konferencije pod nazivom “Industrijska energetika” i posle uspeha prvih sedam regionalnih konferencija “Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope”.

VIII Regionalna konferencija na temu „Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope”, održaće se od 13. do 17. septembra 2022. godine u odmaralištu Ratko Mitrović na Zlatiboru. Učesnicima se daje mogućnost direktnog učešća ili učešća preko video linka.

TEME KONFERENCIJE:

1. Energetska politika, snabdevanje energijom,  zakonodavstvo i podsticajni elementi

 • Energetska politika zemalja regiona
 • Nacionalni i regionalni programi energetske efikasnosti !Podsticajne mere za unapređenje energetske efikasnosti
 • Modeli finansiranja energetske efikasnosti
 • Zakonska regulativa

2. Energetska efikasnost i energetski menadžment u industriji izgradarstvu

 • Energetska efikasnost i održivi razvoj industrijskih preduzeća
 • Energetski efikasne tehnologije
 • Unapređenje upravljanja i automatizacije procesa i energetska efikasnost
 • Problemi i mogućnosti korišćenja kogeneracije i trigeneracije
 • Korišćenje otpadne toplote i otpadnih materijala
 • Revitalizacija tehnoloških energetskih sistema u industrijskim preduzećima
 • Programi energetskog menadžmenta !Analize stanja i metode optimizacije u industrijskoj energetici
 • Merenje, upravljanje i vizuelizacija procesa

3. Zaštita životne sredine i održivi razvoj

 • Zaštita vazduha, vode i tla i održivi razvoj industrijskih preduzeća
 • Tretman i korišćenje otpadnih materijala
 • Studije uticaja na životnu sredinu, IPPC preporuke, BAT i BREF (najbolje raspoložive tehnologije)
 • Primena međunarodnih standard Primena Kjoto protokola
 • Aktivnosti i inicijative u svetlu borbe protiv klimatskih promena
 • Koncepti i projekti čistije proizvodnje
 • Primena analiza životnog veka proizvoda

4. Korišćenje obnovljivih izvora energije

 • Korišćenje obnovljivih izvora energije
 • Korišćenje otpadnih materija kao goriva u industriji !Korišćenje lokalnih goriv
 • Zamena goriva i korišćenje alternativnih goriva

5. Posebne sesije

5a. Primeri dobre prakse i izvedenih rešenja povećanja EE i primene novih izvora energije

5b. Specijalne tematske sesije

5c.Sesija odabranih diplomskih i master radova

Pozivaju se svi zainteresovani učesnici na saradnju u organizovanju posebnih Tematskih sesija. Posebna sesija se može predložiti ako se može prezentovati najmanje 6 radova u okviru sesije sa posebnom temom. Predlagač će biti i moderator posebne sesije i biće oslobođen kotizacije.

OSNOVNI CILJEVI KONFERENCIJE:

 • Sagledavanje postojećeg stanja u tehničkom, tehnološkom, organizacionom i ekološkom smislu
 • Analiza aktuelnih problema sa osvrtom na postojeću zakonsku i tehničku regulativu u Regionu i ciljeve EU u energetskoj efikasnosti, primeni obnovljivih izvora energije, održivom razvoju i borbi protiv klimatskih promena
 • Pogled u budućnost - Pravci razvoja, prikaz novih tehničkih i naučnih rešenja
 • Prikaz primera dobre prakse i izvedenih rešenja
 • Promocija studentskih diplomskih i master radova iz oblasti
 • Industrijska energetika i zaštita životne sredine
 • Donošenje zaključaka Konferencije

Pozivaju se pojedinci, institucije i kompanije iz zemalja regiona i sveta da uzmu učešće u radu konferencije.

OBJAVLJIVANJE RADOVA:

Svi prihvaćeni radovi objaviće se na CD romu konferencije u originalnom obliku bez lekture i korekture. Radovi u pisanoj formi obavezno moraju da budu dostavljeni na engleskom jeziku. Izabrani radovi biće štampani u časopisu “Thermal Science”.

ROKOVI:

Rok  za  dostavu apstrakata          10.06.2022.

Odluka o prihvatanju apstrakta       20.06.2022.

Rok za dostavu celog rada            20.08.2022.

Odluka o prihvatanju celog rada     01.09.2022.

 

Apstrakt je obavezno dostaviti na engleskom jeziku.

Zvanični jezici konferencije su srpski i engleski.

Sve informacije u vezi konferencije, prijavu učešća, apstrakt i radove slati preko sledeće internet stranice konferencije: https://ieep-2022.drustvo-termicara.com/ ili na neki od sledećih mejlova:

ieep-2022@drustvo-termicara.com;
gjankes@mas.bg.ac.rs;
mstamenic@mas.bg.ac.rs

Kontakt telefon organizatora odnosno Društva termičara Srbije: +381 11 645 56 63.