:: Naslovna strana > Vesti > Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine dao mišljenje na Predlog statuta Inženjerske komore Srbije
 
18.01.2019.
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine dao mišljenje na Predlog statuta Inženjerske komore Srbije
 

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine dao je mišljenje na Predlog statuta Inženjerske komore Srbije saglasno članu 164. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS", broj 72/2009, 81/2009-ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018).

Dopis Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, br. 140-službeno-93/2019-01 od 16.1.2019. godine možete pogledati ovde.