:: Naslovna strana > Vesti > AŽURIRANJE PODATAKA UPISANIH U REGISTAR LICENCIRANIH INŽENJERA, ARHITEKATA I PROSTORNIH PLANERA I REGISTAR LICENCIRANIH IZVOĐAČA
 
17.08.2021.
AŽURIRANJE PODATAKA UPISANIH U REGISTAR LICENCIRANIH INŽENJERA, ARHITEKATA I PROSTORNIH PLANERA I REGISTAR LICENCIRANIH IZVOĐAČA
 

Inženjerska komora Srbije poziva sve licencirane inženjere da, radi ažuriranja podataka unetih u Registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i Registar licenciranih izvođača, dostave svoje važeće kontakt podatke (broj telefona, adresa elektronske pošte i podatke o pravnom licu ili preduzetniku kod koga je licencirano lice zaposleno, odnosno radno angažovano, i to: poslovno ime, adresa, matični broj i PIB). Navedeni podaci nisu javni, ali su sastavni deo sadržine registara.

Ažuriranje navedenih podataka može se izvršiti popunjavanjem Zahteva za promenu ličnih podataka, koji je dostupan putem linka: http://www.ingkomora.rs/promenalicnihpodataka/, gde se mogu naći sva dalja uputstva.

Komora svojim članovima obezbeđuje Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, za sve licence koje poseduju, a lica koja nisu članovi Komore, dužna su da Komori dostave važeću Polisu osiguranja od profesionalne ogdovornosti, kako bi im status u registrima bio „aktivan“.

Ukoliko niste član Komore i imate obezbeđenu individualnu ili kolektivnu polisu, one moraju biti overene od strane notara i možete ih predati u pisarnici Komore, ili ih poslati poštom na adresu Komore.