:: Naslovna strana > Vesti > KONKURSI INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ZA PRIJEM LICA U RADNI ODNOS
 
15.02.2020.
KONKURSI INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ZA PRIJEM LICA U RADNI ODNOS
 

Inženjerska komora Srbije raspisuje konkurse za prijem tri lica u radni odnos na sledećim poslovima: jedan Saradnik za informaciono tehničku podršku - administrator, jedan Stručni saradnik za pravne poslove i jedan radnik na pomoćnim poslovima - kafe kuvarica. Radni odnos zasniva se na neodređeno vreme, sa probnim radom u trajanju od tri meseca.

 1. SARADNIK ZA INFORMACIONO TEHNIČKU PODRŠKU - ADMINISTRATOR

  Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidat treba da ispuni i sledeće uslove:

  • srednja stručna sprema;
  • 2 godine radnog iskustva u struci;
  • poznavanje informacionih tehnologija i principa rada informacionih sistema;
  • znanje engleskog jezika.
    
 2. STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

  Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidat treba da ispuni i sledeće uslove:

  • visoka stručna sprema - Pravni fakultet;
  • 2 godine radnog iskustva;
  • znanje jednog stranog jezika.
    
 3. RADNIK NA POMOĆNIM POSLOVIMA - KAFE KUVARICA

  Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidat treba da ispuni i sledeće uslove:

  • niža stručna sprema, bez obzira na vrstu;
  • bez obzira na radno iskustvo.

 

Prijavu na konkurs sa biografijom i dokazima o ispunjenosti navedenih uslova, u roku od 10 dana od dana objavljivanja konkursa, zaključno sa 25.02.2019. godine, dostaviti na adresu:

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
Bulevar vojvode Mišića 37
Beograd

Sa naznakom: Prijava za konkurs za prijem
u radni odnos – naziv radnog mesta