:: Naslovna strana > Vesti > ŽENA NA ČELU KOMOREMARICA MIJAJLOVIĆ, DIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE, IZABRANA ZA PREDSEDNICU INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
 
14.01.2020.
ŽENA NA ČELU KOMORE
MARICA MIJAJLOVIĆ, DIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE, IZABRANA ZA PREDSEDNICU INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
 

Skupština Inženjerske komore Srbije Petog saziva je na Prvoj vanrednoj sednici 13. januara 2020. godine izabrala Maricu Mijajlović, dipl. inž. arh, za novu predsednicu Inženjerske komore Srbije, koja je po funkciji i predsednica Skupštine Komore.

Za gospođu Mijajlović, koju je za ovu funkciju predložio Upravni odbor Inženjerske komore Srbije, glasalo je 38 od 45 prisutnih članova Skupštine.

Tokom svog četvorogodišnjeg mandata fokusiraće se na unapređenje statusa struke u celini, kao i na zastupanje interesa svih članova Komore.

Partnerska saradnja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Inženjerske komore Srbije zasnovana na potpisanom sporazumu omogućiće snažnije prisustvo i učešće kako domaćih kompanija tako i naših inženjera na svim značajnijim državnim projektima ali i na poslovima unapređenja propisa u oblasti građevine. Inženjerska komora Srbije će u skladu sa raspoloživim kapacitetom inženjerskih struka dati puni doprinos realizaciji Investicionog plana 2020/2025.

Zakon o planiranju i izgradnji je već u Skupštinskoj proceduri i sa usvajanjem istog se kako je i obećala Ministarka prof.dr Zorana Mihajlović stiču uslovi za prenos ingerencija izdavanja licenci na Inženjersku komoru Srbije i drugo.

Gospođa Mijajlović je rođena u Kraljevu, završila je osnovnu i srednju školu u rodnom mestu, a diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Između ostalog, svoje dugogodišnje iskustvo u struci je sticala radeći u Direkciji za planiranje i izgradnju "Kraljevo", a trenutno je zaposlena u privatnom sektoru. Obavljala je funkciju zamenika gradonačelnika grada Kraljeva od 2016. do 2018. godinu.

Biografiju i CV Marice Mijajlović možete pogledati ovde.

Na Prvoj vanrednoj sednici, Skupština je razrešila dužnosti dosadašnjeg predsednika Inženjerske komore Srbije, prof. dr Rajka Unčanina, dipl. inž. tehn.

Usled obimnosti dnevnog reda, Prva vanredna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije je prekinuta, te je dogovoreno da se nastavak ove sednice održi 7. februara 2020. godine u Beogragu sa početkom u 14:00 časova.

Fotografije sa Prve vanredne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije Petog saziva