:: Naslovna strana > Vesti > Upravni odbor Komore utvrdio je Predlog statuta Inženjerske komore Srbije
 
13.12.2018.
Upravni odbor Komore utvrdio je Predlog statuta Inženjerske komore Srbije
 

Upravni odbor Komore je na 61. redovnoj sednici, održanoj 9. decembra 2018. godine, saglasno odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, kojima je propisano da je Inženjerska komora Srbije dužna da uskladi Statut i druge akte sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, utvrdio Predlog statuta Inženjerske komore Srbije, koji je dostavljen Skupštini Komore na donošenje.