:: Naslovna strana > Vesti > POZIV ČLANOVIMA KOMORE DA AŽURIRAJU E-MAIL ADRESE
 
13.06.2019.
POZIV ČLANOVIMA KOMORE DA AŽURIRAJU E-MAIL ADRESE
 

Zbog izbornog postupka koji je u toku, mole se članovi da provere svoje e-mail adrese najkasnije do petka 14.06.2019. godine

Izbori za članove veća matičnih sekcija svih regionalnih centara sprovode se putem glasačkih listića. Obrascu glasačkog listića i konačnom biračkom spisku članova Komore koji imaju pravo da kandiduju i da budu kandidovani, da biraju i da budu birani, pristupa se putem linka u bazi Komore koji će biti dostavljen ovim članovima Komore na e-mail adrese.

Kako bi članovi Komore koji imaju ovo pravo dobili link, neophodno je da Stručne službe Komore imaju ažurirane e-mail adrese.

Ukoliko su članovi promenili svoju e-mail adresu, mogu da podnesu zahtev za promenu adrese putem linka:
http://www.ingkomora.rs/promenalicnihpodataka/?id=IzmenaLPemail

Zbog izbornog postupka koji je u toku, mole se članovi da to učine najkasnije do petka 14.06.2019. godine.