:: Naslovna strana > Vesti > XII NAUČNO-STRUČNI SKUP "GRAĐEVINARSTVO U SRBIJI 1947-2017"
 
11.05.2018.
XII NAUČNO-STRUČNI SKUP "GRAĐEVINARSTVO U SRBIJI 1947-2017"
 

Organizator

Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista "Izgradnja" (skraćeno: UDRUŽENJE "IZGRADNJA")

Naziv skupa

GRAĐEVINARSTVO U SRBIJI 1947-2017

Oblast (šira i uža)

Energetski izvori - obnovljivi izvori energije

Ključne reči

Građevinarstvo,  izgradnja brana,  projektovanje i izgradnja mostova, hidrotehnika, seizmički hazard, građevinski materijali, izgradnja tunela,  arhitektura, urbanizam.

Ciljne grupe / šifre licenci

Članovi Komore svih struka.

Predavači

1. Prof. dr Vladan Kuzmanović,dipl.građ.inž.
2.Prof. dr Mihailo Trifunac, dipl.građ.inž.
3. Vladimir Denić, dipl.inž.tehn.
4. Dejana Milinković, dipl.inž. tehn.
5. Prof.dr Milenko Pržulj, dipl.građ.inž.
6. Prof.dr Dragan Lukić, dipl.građ.inž.
7. Branko Bojović, dipl.inž.arh.

Očekivano trajanje skupa

Jedan dan: predavanje 240 minuta

Potencijalni broj učesnika

80 učesnika

Termin održavanja

18. maj 2018. godine u 10.00 časova
Prijavljivanje učesnika od 9.00 časova

Mesto održavanja

Beograd, Kneza Miloša 7a, sala na III spratu  (zgrada SITS)

Cilj skupa i očekivani rezultati

Skup je posvećen sedamdesetogodišnjem jubileju časopisa
"Izgradnja". Na skupu će pozvani predavači govoriti o razvoju i
izgradnji hidrotehničkih objekata, konkretno brana,
zatim o seizmičkom hazardu u Srbiji, o industriji građevinskog
materijala i cementnoj industriji Srbije, o projektovanju i
izgradnji mostova, o tunelogradnji kao i o urbanizmu u Srbiji u
proteklih 70 godina.
Od skupa se očekuje da se naučna i stručna javnost  upozna sa
velikim  građevinskim ostvarenjima, da  približi naučnoj i stručnoj
javnosti  kako pozitivne, tako i negativne strane tih ostvarenja.

Kotizacija

Za članove Udruženja "Izgradnja" 1.200,00 dinara sa PDV-om, a za ostale učesnike 2.400,00 din. sa PDV-om. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Udruženja "Izgradnja": 205-206955-23 kod Komercijalne banke a.d. u Beogradu PIB 107130745 s pozivom na "S-XII/18". Kotizacija uključuje: učešće na naučno-stručnom skupu, prateći materijal skupa i koktel.

Napomena

Prijavu učešća i detaljnije informacije u vezi skupa možete pogledati ovde