:: Naslovna strana > Vesti > SAMO "AKTIVAN" STATUS U REGISTRIMA INŽENJERIMA OMOGUĆAVA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA
 
10.09.2021.

SAMO "AKTIVAN" STATUS U REGISTRIMA INŽENJERIMA OMOGUĆAVA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA

 

Imajući u vidu da smo svedoci profesionalnih grešaka, a štiteći interese građana, inženjersku struku i vodeći računa da licencirana lica savesno obavljaju stručne poslove u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja, izgradnje objekata i drugih oblasti značajnih za planiranje i izgradnju, Inženjerska komora Srbije preporučuje da se, pre angažovanja licenciranih lica, izvrši uvid u Registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i Registar licenciranih izvođača radova.

Na osnovu važećeg Zakona o planiranju i izgradnji, upis svih lica kojima je izdato rešenje o izdavanju licence za prostornog planera, urbanistu, arhitektu urbanistu, inženjera, arhitektu, pejzažnog arhitektu i izvođača radova u registre vrši se po službenoj dužnosti.

Polazeći od odredbi ovog Zakona, pravo na upotrebu profesionalnog naziva, odnosno pravo na obavljanje stručnih poslova, licencirana lica stiču na osnovu „aktivnog statusa“ u registrima, a koji se obezbeđuje važećom Polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koju lice može pričiniti drugoj strani, odnosno trećem licu.

Vođenje registara nadležno ministarstvo poverilo je Inženjerskoj komori Srbije, koja je za svoje članove obezbedila Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti po svim štetnim događajima, i to za sve licence koje lice poseduje.

Preporuka je da licencirana lica prilikom angažovanja, uz dokaz o licenci koju poseduju, prilože i Uverenje o podacima upisanim u Registar, kao jedini dokaz da lice ima „aktivan“ status u registrima i pravo da obavlja stručne poslove.

U Registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i Registar licenciranih izvođača radova upisano je 30.028 inženjera, od kojih samo 14.892 ima „aktivan“ status.

Pretraga registara je laka i jednostavna i javno je dostupna na sajtu Komore: http://www.ingkomora.rs/clanovi/registar_pretraga.php.