:: Naslovna strana > Vesti > Više od polovine članova Skupštine Inženjerske komore Srbije Četvrtog saziva saglasilo se sa Predlogom statuta koji je utvrdio Upravni odbor Komore 9. decembra 2018. godine
 
09.01.2019.
Više od polovine članova Skupštine Inženjerske komore Srbije Četvrtog saziva saglasilo se sa Predlogom statuta koji je utvrdio Upravni odbor Komore 9. decembra 2018. godine
 

Članovi Skupštine Komore Četvrtog saziva pokrenuli su inicijativu da se ličnim izjavama izjasne o Predlogu statuta koji je utvrdio Upravni odbor Komore 9. decembra 2018. godine.

Kako Sedma redovna sednica, na kojoj je Skupština Komore trebalo da se izjasni o Predlogu statuta, nije održana zbog nedostatka kvoruma, što je bilo i očekivano obzirom da je predsednik Skupštine sednicu zakazao u neadekvatnom terminu - petak po podne 28.12.2018.godine, odnosno poslednjeg radnog dana u 2018. godini, to su na ovaj način, članovi Skupštine koji podržavaju Predlog statuta, izrazili svoj stav.

Imajući u vidu da je članom 108. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS," br. 83/2018) propisano da je Inženjerska komora Srbije dužna je da uskladi statut i druge akte sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona (6.11.2018. godine), a nova sednica Skupštine nije mogla biti zakazana do isteka navedenog roka, članovi Skupštine su smatrali da je ovo jedini način da u propisanom roku dostave Ministarstvu Statut usklađen sa odredbama ovog Zakona.

Članom 41. Poslovnika o radu Skupštine Komore je propisano da se "Statut Komore i odluka o izmenama i dopunama Statuta donosi većinom glasova utvrđenom Statutom Komore", a kako su se za Predlog statuta izjasnila 62 člana Skupštine, dakle većina članova Skupštine, Predlog statuta, koji je usklađen sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 83/2018), dostavljen je na saglasnost Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u propisanom roku sa izjavama 62 člana Skupštine Komore, kao i pokrajinskom sekretarijatu nadležnom za poslove građevinarstva, prostornog planiranja i urbanizma u cilju pribavljanja mišljenja.

Predlog statuta možete pogledati ovde.

Spisak članova Skupštine Komore koji su se ličnim izjavama saglasili sa Predlogom statuta možete pogledati ovde.