:: Naslovna strana > Vesti > Savetovanje"Energetska efikasnost i zaštita životne sredine - putevi do cilja, Zeleni grad"Savremeni sistemi u energetici i dosadašnja iskustva u praksi, na primeru MESSER TEHNOGAS AD - Bor sagledani kroz ulogu tehničkih gasova u industrijskim sistemima
 
08.11.2019.
Savetovanje
"Energetska efikasnost i zaštita životne sredine - putevi do cilja, Zeleni grad"
Savremeni sistemi u energetici i dosadašnja iskustva u praksi, na primeru MESSER TEHNOGAS AD - Bor sagledani kroz ulogu tehničkih gasova u industrijskim sistemima
 

U organizaciji Inženjerske komore Srbije - Veća matične sekcije inženjera mašinske struke Regionalnog centra Bor i Veća matične sekcije inženjera mašinske struke  Regionalnog centra Niš, a u saradnji sa kompanijom MESSER Tehnogas AD Beograd, kompanijom Alfa klima doo Knjaževac i Tehničkim fakultetom Bor, 14. novembra 2019.g. održaće se Savetovanje sa stručnom posetom.

Prijavljivanje za učešće na Savetovanje organizovanim prevozom iz Niša, vrši se putem Interneta na sledećoj strani:
http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=7907&prijava=-2&post=0#prijava

Spisak prijavljenih učesnika Savetovanja organizovanim prevozom iz Niša, nalazi se na sajtu Komore na sledećoj strani:
http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=7907&prijava=-2&post=0#spisak

 

Prijavljivanje za učešće na Savetovanju za RC Bor vrši se putem Interneta na sledećoj strani:
http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=7908&prijava=-2&post=0

Spisak prijavljenih učesnika Savetovanja RC Bor nalazi se na sajtu Komore na sledećoj strani:
http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=7908&prijava=-2&post=0#spisak