:: Naslovna strana > Vesti > KONKURS ZA GODIŠNJE NAGRADE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
 
08.05.2018.
KONKURS ZA GODIŠNJE NAGRADE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
 

Inženjerska komora Srbije dodeljuje godišnje nagrade članovima Komore i drugim licima, kao priznanje i stimulaciju za uspeh i napredak u struci, i to u tri kategorije:

  • za životno delo,
  • za izuzetno dostignuće u struci iz delatnosti članova Komore i
  • za ostvarivanje izuzetnih rezultata na početku stručne karijere

Nagrade Komore se laureatima dodeljuju na svečanosti povodom obeležavanja Dana Komore, 14. juna 2018. godine. Predlozi kandidata za dodelu ovih nagrada se mogu dostaviti najkasnije do 21. maja 2018. godine, poštom ili lično, na adresu: Inženjerska komora Srbije, ul. Bulevar vojvode Mišića 37/II, 11000 Beograd.

Pravo podnošenja predloga za dodelu nagrada imaju svi organi i tela Inženjerske komore Srbije, matični fakulteti kao i najmanje 24 člana Komore.

Predlog kandidata treba da sadrži naziv predlagača sa potpisom ovlašćenog lica, lično ime kandidata, zanimanje, godine života, mesto prebivališta i adresu stana, i radnu biografiju i ostvarenja u struci. Uz predlog kandidata, potrebno je dostaviti i izjavu o prihvatanju kandidature za dodelu nagrada Komore. Detaljnije informacije o uslovima i postupku predlaganja kandidata, nalaze se na Internet stranici Komore: http://www.ingkomora.rs/akti/, gde su objavljeni Pravilnik o nagradama Inženjerske komore Srbije i Odluka o postupku dodele nagrada Inženjerske komore Srbije povodom Dana Inženjerske komore Srbije.

Za nagrade će konkurisati samo blagovremene i potpune prijave kandidata.