:: Naslovna strana > Vesti > ICUP2018 - International Conference on Urban Planning - Druga međunarodna naučno-stručna konferencija
 
07.11.2018.
ICUP2018 - International Conference on Urban Planning - Druga međunarodna naučno-stručna konferencija
 

U suroganizaciji Inženjerske komore Srbije - Regionalnog odbora Matične sekcije urbanista Regionalnog centra Niš i regionalnih odbora podsekcija diplomiranih inženjera arhitekture, matičnih sekcija projektanata i izvođača radova Regionalnog centra Niš, Građevinsko - arhitektonskim fakultetom, Univerziteta u Nišu, Klasterom urbanog planiranja i Zavodom za zaštitu prirode Srbije, u periodu od 14. do 16. novembra 2018. godine, u hotelu New City u Nišu, održaće se Druga međunarodna naučno stručna konferencija ICUP2018 - International Conference on Urban Planning.

Kompletan program konferencije možete preuzeti ovde.

Prezentacija naučnih radova je na engleskom, dok je stručni deo na srpskom jeziku.

Primarni cilj Konferencije je edukacija, informisanje, razmena iskustva i povezivanje nauke i prakse u oblasti urbanizma i zaštite životne sredine. 

Specifični ciljevi:

  • da se kroz kritički osvrt, recenziju na naučnoj osnovi istaknu značajni radovi i prikaže njihov značaj i uticaj na savremene tokove urbanog planiranja i zaštite životne sredine;
  • predstavljanje i približavanje ovog segmenta arhitektonske delatnosti i zaštite životne sredine naučnoj, stručnoj i široj javnosti;
  • identifikovanje problema u delu zaštite prirode kroz planiranje prostora i izradu prostornih i urbanističkih planova;
  • prikazivanje mogućnosti zaštite ali i unapređenja zaštićenih prirodnih dobara.

Programom obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti nacionalnog programa obuke za 2018. godinu utvrđeno je vrednovanje aktivnosti sa ukupno 5 bodova za učesnike na predavanjima, 5 bodova za posetioce izložbe i 10 bodova za predavače.

Broj mesta za učešće je ograničen. Za članove Komore učešće je besplatno.

Prijavljivanje za konferenciju se vrši putem Interneta na sledećim stranicama:
Za 14. novembar, 2018 (sreda) – stručni deo (izlaganja na srpskom)
Za 15. novembar, 2018 (četvrtak) – naučni deo (izlaganja na engleskom)
Za 16. novembar, 2018 (petak) – naučni deo (izlaganja na engleskom)

Spisak učesnika nalazi se na sajtu Komore na sledećoj strani:
Za 14. novembar, 2018 (sreda) – stručni deo (izlaganja na srpskom)
Za 15. novembar, 2018 (četvrtak) – naučni deo (izlaganja na engleskom)
Za 16. novembar, 2018 (petak) – naučni deo (izlaganja na engleskom)