:: Naslovna strana > Vesti > PREDSTAVNICI INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE UČESTVOVALI NA BALKAN ENGINERING FORUM (BALKANSKI INŽENJERSKI FORUM) ODRŽANOM U SOFIJI, BUGARSKA 21.05.2018. GODINE
 
04.06.2018.
PREDSTAVNICI INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE UČESTVOVALI NA BALKAN ENGINERING FORUM (BALKANSKI INŽENJERSKI FORUM) ODRŽANOM U SOFIJI, BUGARSKA 21.05.2018. GODINE
 

Ministarstvo za regionalni razvoj Bugarske, zajedno sa Evropskim savetom građevinskih inženjera organizovalo je Balkanski inženjerski forum, u okviru Bugarskog predsedavanja Savetom EU. Forum je okupio lidere evropskih inženjerskih komora i inženjerskih udruženja balkanskih zemalja, sa ciljem razmene dobre prakse i aktivnosti svojih organizacija, kao i o inženjerskom doprinosu u mnogim oblastima, kao što su jačanje regionalne saradnje, obrazovanje, priznavanje stručnih kvalifikacija i transporta, infrastrukture i digitalne povezanosti balkanskih zemalja. Balkanski inženjerski forum - Regionalna saradnja za održivu i konsolidovanu evropsku perspektivu inženjerskih organizacija na zapadnom Balkanu - održan je 21. maja 2018. godine u Nacionalnom domu kulture Republike Bugarske. Inženjersku komoru Srbije predstavljali su Latinka Obradović, potpredsednik Upravnog odbora, prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata i potpredsednik Evropskog saveta inženjerskih komora i Ivana Magdelinić, v.d. sekretara Inženjerske komore Srbije.

Učesnici i gosti ovog značajnog foruma bili su ugledni predstavnici iz redova inženjerske struke, univerziteta i privrede, i to, Dimitar Načev, potpredsednik ECEC – a, prof. dr Zoran Šapurić, ministar za privlačenje investicija Republike Makedonije, Valentin Jovev, zamenik ministra za regionalen razvoj Bugarske, Klaus Thürriedl, generalni sekretar ECES - a, Aris Chatzidakis, predsednik ECCE - a, Mirsad Jašarspahić, predsednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine i drugi.

Na Forumu je prof. dr Dragoslav Šumarac održao zapaženo predavanje na temu: „Obrazovanje inženjera i kontinuirano profesionalno usavršavanje“, nakon kojeg je usledila aktivna panel diskusija, u okviru koje su prisutni izrazili izuzetno interesovanje za iskustva Inženjerske komore Srbije, kao i drugih članica ECEC - a u sprovođenju CPD-a.