:: Naslovna strana > Vesti > Predavanje "Geološko, geotehničko i geo-hazard zoniranje dela Arapskog zaliva i integracija podataka u GIS"
 
03.10.2016.
Predavanje "Geološko, geotehničko i geo-hazard zoniranje dela Arapskog zaliva i integracija podataka u GIS"
 

Katedra za upravljanje projektima u građevinarstvu Građevinskog fakulteta u Beogradu organizuje predavanje na temu "Geološko, geotehničko i geo-hazard zoniranje dela Arapskog zaliva i

integracija podataka u GIS", koje će se održati u četvrtak, 13. oktobra 2016. godine u Svećanoj sali Građevinskog fakulteta u Beogradu (ul. Bulevar kralja Aleksandra 73), sa početkom u 14,00 časova. Predavanje će održati dr Esad Porović. Ulaz je slobodan.

Sadržaj predavanja:

Prikaz projekta geološkog i geotehničkog mapiranja dela Arapskog zaliva, približne veličine 150 x 150 km, kojim je izvršena geotehnička i seizmička karakterizacija područja za potrebe projektovanja off-shore objekata i izvršena integracija prikupljenih podataka u GIS.

Na osnovu oko 1.000 bušotina urađenih u poslednjih 50-60 godina formiran je 3D geološki model koji je obuhvatio geološku karakterizaciju slojeva i geotehnički model sa parametrima potrebnim za geotehničko projektovanje.