:: Naslovna strana > Vesti > XII NAUČNO- STRUČNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM "UPRAVLJANJE URBANIM RAZVOJEM, PRILAGODLJIV GRAD I ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE"
 
03.09.2020.
XII NAUČNO- STRUČNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM "UPRAVLJANJE URBANIM RAZVOJEM, PRILAGODLJIV GRAD I ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE"
 

Udruženje inženjera Beograda organizovaće XII naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem „Upravljanje urbanim razvojem, prilagodljiv grad i zaštita prostora i životne sredine“, 16. septembra 2020. godine u Beogradu, u sali Doma inženjera “Nikola Tesla“, u ulici Kneza Miloša 9/III, u Beogradu. Suorganizator ovog događaja je Inženjerska akademija Srbije, a sve se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije.

Motiv održavanja konferencije je upravljanje urbanim razvojem koji podrazumeva fokusiranje na efektivnost i efikasnost korišćenjem resursa, koji su prisutni u datom kontekstu uz uključivanje državnih i nedržavnih organa u proces oblikovanja javnih politika na državnom i lokalnom nivou. Urbani razvoj se suočava sa nizom složenih razvojnih izazova, uključujući političke, socioekonomske i druge nepovoljne okolnosti kao što su i nepovoljne investicione klime, loša infrastruktura i drugo. Postojeća praksa upravljanja urbanim razvojem u Srbiji je, u odsustvu odgovarajućeg regulatornog okvira, proizvela mnoštvo neusaglašenih dokumenata i nekoordinisanih delovanja aktera na različitim nivoima vlasti, što je kao posledicu stvorilo neodrživo korišćenje resursa i proizvelo konflikte u prostoru.

Teme o kojima će se diskutovati biće “Propisi, izrada i sprovođenje planova, postojeće stanje, problem i prognoze”, “Planiranje i aspekti zaštite prostora i životne sredine”, “Predlozi za delovanje-aktivnosti” i “Mladi istraživači”.

Cilj ove naučno-stručne konferencije je da se ukaže da se upravljanje urbanim razvojem i formiranjem prilagodljivog (rezilijentnog) grada, formira grad prilagođen mogućim očekivanim nepovoljnim okolnostima i uticajima (počev od prirodnih nepogoda i katastrofa, preko klimatskih promena do ljudskog faktora /terorizma). Ovo je kvalitetan koncept koji može da obezbedi platformu za uočavanje problema, razumevanje, planiranje aktivnosti i delovanje u pravcu poboljšanja. Ono što ovaj koncept čini interesantnim je činjenica da u osnovi ima jasno dugoročno strateško opredeljenje za akciju – delovanje i rešavanje akutnih problema.

 

Detaljnije informacije u vezi prijavljivanja, kotizacije i dr. možete pogledati ovde

Prijavu učešća možete preuzeti ovde