:: Naslovna strana > Vesti > OBAVEŠTENJE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
 
03.04.2018.
OBAVEŠTENJE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
 

U subotu, 31. marta 2018. godine, održan je nastavak Druge redovne sednice Skupštine Inženjerske komore Srbije u sedištu Komore u Beogradu. Na ovoj sednici donete su odluke o izboru Izvršnog odbora Matične sekcije planera, Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata koji nisu članovi po položaju i Izvršnog odbora Matične sekcije izvođača radova koji nisu članovi po položaju.

Po završetku Druge redovne sednice Skupština je nastavila sa radom.

Na Petoj redovnoj sednici, većinom glasova članova Skupštine, doneta je Odluka o konstatovanju prestanka funkcije predsednika Upravnog odbora i predsednika Inženjerske komora Srbije, prof.dr Milisava Damnjanovića.

Donošenjem ovih odluka, odblokiran je rad Komore, te je Komora spremna da nesmetano nastavi obavljanje poverenih poslova izdavanja licenci.

Fotografije sa Druge i Pete redovne sednice možete pogledati ovde