:: Naslovna strana > Vesti > JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA KANDIDATA ZA DODELU NAGRADA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
 
01.03.2023.
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA KANDIDATA ZA DODELU NAGRADA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
 

Povodom obeležavanja 20 godina svog postojanja i rada, Inženjerska komora Srbije ove godine dodeliće nagrade članovima i drugim licima. Nagrade će biti dodeljene kao priznanje i stimulacija za uspeh i napredak u struci, u tri kategorije:

  • Povelja sa novčanom nagradom za životno delo
  • Povelja sa novčanom nagradom za izuzetno dostignuće u struci i
  • Povelja sa novčanom nagradom za ostvarivanje izuzetnih rezultata na početku stručne karijere

Nagrade Komore se laureatima dodeljuju na svečanosti povodom obeležavanja Dana Komore, 14. juna 2023. godine. Predlozi kandidata za dodelu ovih nagrada mogu se dostaviti najkasnije do 30.04.2023. godine, poštom ili lično, na adresu: Inženjerska komora Srbije, ul. Bulevar vojvode Mišića 37/II, 11000 Beograd.

Pravo podnošenja predloga za dodelu nagrada članovima Komore i drugim licima imaju svi organi i tela Komore, matični fakulteti, privredni subjekti koji posluju u oblasti inženjerstva, kao i najmanje 24 člana Komore.

Predlog za dodelu nagrade sadrži ime i prezime, odnosno naziv predlagača sa potpisom ovlašćenog lica, ime i prezime kandidata, zvanje, godine života, mesto prebivališta i adresu stanovanja, sa radnom biografijom i ostvarenjima u struci. Uz predlog kandidata, potrebno je dostaviti i izjavu o prihvatanju kandidature za dodelu nagrade Komore.

Detaljnije informacije o postupku predlaganja kandidata i dodele nagrada nalaze se na sledećoj internet stranici Komore, gde je objavljen Pravilnik o nagradama Inženjerske komore Srbije:

http://www.ingkomora.org.rs/akti/download/20230228_Pravilnik_o_nagradama_IKS.pdf,.

Kontakt osoba: mr Milana Milović, šef Stručne službe za odnose s javnošću i informisanje Inženjerske komore Srbije, telefon: 011/ 655 74 13; imejl: milana.milovic@ingkomora.rs