:: Naslovna strana > Vesti >"Predstavljanje i rad u programskom paketu Tele CAD-GIS"
 
29.04.2008.
"Predstavljanje i rad u programskom paketu Tele CAD-GIS"
 
U ORGANIZACIJI INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
Regionalnih odbora, podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike za region Beograd, održaće se predavanje:

"PREDSTAVLJANJE I RAD U PROGRAMSKOM PAKETU
Tele CAD-GIS"

U PETAK, 09.maja 2008. godine, sa početkom u 12 časova u
Savezu inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša br.9/ III sprat, Beograd
Program traje od 12 do 15 časova
  • Uvodna reč : Mirjana Jarić, podpredsednik RO dipl.el.inž. matične sekcije projektanata
  • Prezentacija programa TeleCAD-GIS , G.Medić, firma INOVA (30 min)
  • Prezentacija programa za radno planiranje Hexagon NIR sa diskusijom (25 min).
  • Pauza sa posluženjem (13-13:30)
  • Prikaz projekta planiranja kablovske bežične (WiMAX) i kombinovane pristupne mreže beogradskog naselja Kaluđerica, Milica Popović i Slađana Jovanović, TELEKOM, direkcija za mrežu, sektor pristupna mreža ( 45 min)
  • Priprema podloga za projekat IT sektor TELEKOM-a (15 min)
  • Diskusija (20 min).

Cilj skupa je upoznavanje članstva sa projektovanjem infrastrukturnih telekomunikacionih mreža sa bakarnim i optičkim kablovima u programskom paketu Tele CAD-GIS.
Pozivamo sve zainteresovane članove Komore, da prijave svoje učešće što pre, zbog ograničenog broja mesta, a najkasnije do 09 05. 2008 g. do 10 časova na e-poštu: olga.milosavljevic@ingkomora.org.yu.