:: Naslovna strana > Vesti >Osiguranje profesionalne odgovornosti članova Inženjerske komore Srbije
 
28.12.2009.
Osiguranje profesionalne odgovornosti članova Inženjerske komore Srbije
  Poštovani članovi Komore,

Od 30.11.2009. godine osigurani ste od profesionalne odgovornosti inženjera u iznosu od 15.000,00 € po svim štetnim događajima u periodu od godinu dana.
Polisa i uslovi osiguranja potpisana je sa kompanijom "Dunav osiguranje" a.d.o.
Vašu polisu dobićete u najnovijem Glasniku Inženjerske komore Srbije kao i uslove osiguranja, a moći ćete da je preuzmete i u elektronskom formatu na sajtu Inženjerske komore Srbije.

Svim članovima Inženjerske komore Srbije želim puno zdravlja, sreće i uspeha u novoj 2010. godini.

Predsednik Inženjerske komore Srbije
Prof. dr Dragoslav Šumarac, dipl. građ. inž
(Kliknite na sliku za preuzimanje)
Uslovi za osiguranje profesionalne odgovornosti inženjera