:: Naslovna strana > Vesti >Javna rasprava o nacrtu Pravilnika o izboru članova Skupštine Komore
 
28.10.2011.
Javna rasprava o nacrtu Pravilnika o izboru članova Skupštine Komore
  Upravni odbor Inženjerske komore Srbije je na 33. redovnoj sednici, održanoj 28. oktobra 2011. godine doneo odluku o stavljanju na javnu raspravu nacrta Pravilnika o izboru članova Skupštine Komore.
Nacrt nacrt Pravilnika o izboru članova Skupštine Komore, kao i odluku o utvrđivnju nacrta Pravilnika o izboru članova Skupštine Inženjerske komore Srbije možete preuzeti sa linkova koji se nalaze ispod ovog teksta.
Primedbe i predloge možete poslati na e-poštu pravilnik@ingkomora.rs ili ih dostaviti na adresu Komore, Bulevar vojvode Mišića 37, p. fah 32, 11000 Beograd, zaključno sa 15. novembrom 2011. godine.

Preuzmi Nacrt Pravilnika o izboru članova Skupštine Komore.
Preuzmi odluku o utvrđivnju nacrta Pravilnika o izboru članova Skupštine Inženjerske komore Srbije