:: Naslovna strana > Vesti > Inženjerska komora Srbije raspisuje konkurs za programera - Web tehnologije
 
28.09.2011.
Inženjerska komora Srbije raspisuje konkurs za programera - Web tehnologije
 
Inženjerskoj komori Srbije (www.ingkomora.rs) sa sedištem u centru Beograda potreban:

Programer - Web tehnologije

Vrsta posla:
Rad na implementaciji softverskih projekata - programiranje za web tehnologije

Uslovi:
Dobra osnova u informatičkim naukama, poznavanje i razumevanje struktura podataka, algoritama i ciklusa u razvoju softvera
Poznavanje objektno orjentisanih principa
Razumevanje UML dijagrama i sposobnost implementacije - programiranja na osnovu datih UML specifikacija.
Poznavanje PHP i Java (minimum 1 godina iskustva u web programiranju), HTML/JS/CSS i Ajax metoda
Poznavanje Apache i Tomcat web servera
Poznavanje Linux operativnog sistema
Poznavanje baza podataka - implementacija relacionih tabela na osnovu datih specifikacija, indeksiranje, optimizovanje upita
Poznavanje računarskih mreža
Znanje engleskog jezika
Završen jedan od sledećih fakulteta: ETF, FON ili drugi tehnički fakultet informatičkog usmerenja

Period trajanja posla:
Ugovor o delu se zaključuje na tri meseca sa mogućnošću produžavanja na još tri meseca, a postoji mogućnost i zasnivanja radnog odnosa nakon isteka ugovorenog perioda.

Prijave sa referencama slati elektronskim putem na sip@ingkomora.rs ili na adresu:

Inženjerska komora Srbije
Bulevar Vojvode Mišića 37 (2. sprat)
11000 Beograd

sa naznakom "Aplikacija za posao u službi za informatičku podršku"

Ocena kandidata vršiće se na osnovu dosadašnjeg iskustva (priložena referenca), rezultata na kvalifikacionom testu i usmenog razgovora.

Rok za podnošenje aplikacija je 14. oktobar 2011. godine.