:: Naslovna strana > Vesti > DONETE ODLUKE O UTVRĐIVANJU BIRAČKOG SPISKA ČLANOVA MATIČNE SEKCIJE URBANISTA I PRELIMINARNIH BIRAČKIH SPISKOVA ČLANOVA MATIČNE SEKCIJE PROJEKTANATA I ČLANOVA MATIČNE SEKCIJE IZVOĐAČA RADOVA
 
28.04.2016.
DONETE ODLUKE O UTVRĐIVANJU BIRAČKOG SPISKA ČLANOVA MATIČNE SEKCIJE URBANISTA I PRELIMINARNIH BIRAČKIH SPISKOVA ČLANOVA MATIČNE SEKCIJE PROJEKTANATA I ČLANOVA MATIČNE SEKCIJE IZVOĐAČA RADOVA
  Obaveštavaju se članovi matičnih sekcija urbanista, projektanata i izvođača radova da je u skladu sa čl. 11. Pravilnika o načinu organizovanja regionalnih odbora Matične sekcije urbanista br. 02-200/1169/1-4. od 24.03.2016. godine predsednik Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista doneo odluku o utvrđivanju biračkog spiska članova Matične sekcije urbanista, odnosno da su u skladu sa čl. 11. Pravilnika o načinu organizovanja podsekcija br. 1339/1 od 28.03.2016. godine, predsednici izvršnih odbora matičnih sekcija projektanata i izvođača radova doneli odluke o utvrđivanju preliminarnih biračkih spiskova članova Matične sekcije projektanata i članova Matične sekcije izvođača radova.

Odlukom o utvrđivanju biračkog spiska članova Matične sekcije urbanista utvrđen je ukupan broj članova Komore upisan u birački spisak u okviru regionalnih centara za Matičnu sekciju urbanista i datum utvrđivanja biračkog spiska.

Odlukom o utvrđivanju preliminarnih biračkih spiskova članova Matične sekcije projektanata i članova Matične sekcije izvođača radova utvrđen je ukupan broj članova Komore upisan u birački spisak, po podsekcijama u okviru regionalnih centara za Matičnu sekciju projektanata, odnosno Matičnu sekciju izvođača radova, i datum utvrđivanja biračkog spiska.

Zahtevi za ispravku biračkog spiska mogu se podneti izbornim komisijama, u roku od 5 dana i to neposredno predajom podneska Sekretarijatu Komore, sa overenim ličnim pečatom člana Komore, navođenjem broja licence i potpisom podnosioca zahteva.

Odluku o zahtevu za ispravku biračkog spiska donosi Izborna komisija i o tome obaveštava podnosioca zahteva.

Rok za podnošenje zahteva za ispravku u biračkom spisku je 04.05.2016. godine.

Izborna komisija zaključuje i objavljuje na Internet prezentaciji Komore konačni birački spisak 10 dana pre početka izbornog postupka.

Birački spisak članova Matične sekcije urbanista, preliminarni birački spisak članova Matične sekcije projektanata i preliminarni birački spisak članova Matične sekcije izvođača radova možete pogledati ovde

Odluku o utvrđivanju biračkog spiska članova Matične sekcije urbanista možete preuzeti ovde

Odluku o utvrđivanju preliminarnog biračkog spiska članova Matične sekcije projektanata možete preuzeti ovde

Odluku o utvrđivanju preliminarnog biračkog spiska članova Matične sekcije izvođača radova možete preuzeti ovde