:: Naslovna strana > Vesti > Konkurs za godišnje nagrade Komore
 
27.04.2012.
Konkurs za godišnje nagrade Komore
  Inženjerska komora Srbije dodeljuje godišnje nagrade članovima Komore i drugim licima, kao priznanje i stimulaciju za uspeh i napredak u struci, i to u tri kategorije: za životno delo, za izuzetno dostignuće u struci iz delatnosti članova Komore, za ostvarivanje izuzetnih rezultata na početku stručne karijere. Predlozi kandidata za dodelu ovih nagrada se mogu dostaviti najkasnije do 20. maja 2012. godine, poštom ili lično, na adresu: Inženjerska komora Srbije, Bulevar vojvode Mišića 37, II sprat, 11000 Beograd.

Inženjerska komora Srbije dodeljuje godišnje nagrade članovima Komore i drugim licima, kao priznanje i stimulaciju za uspeh i napredak u struci, i to u tri kategorije:

- za životno delo
- za izuzetno dostignuće u struci iz delatnosti članova Komore
- za ostvarivanje izuzetnih rezultata na početku stručne karijere.

Nagrade Komore se laureatima dodeljuju na svečanosti povodom obeležavanja Dana Komore - 14. jun 2012. godine.

Predlozi kandidata za dodelu ovih nagrada se mogu dostaviti najkasnije do 20. maja 2012. godine, poštom ili lično, na adresu: Inženjerska komora Srbije, Bulevar vojvode Mišića 37, II sprat, 11000 Beograd.

Pravo podnošenja predloga za dodelu nagrada imaju svi organi i tela Inženjerske komore Srbije, matični fakulteti kao i najmanje 24 članova Komore.

Predlog kandidata trebalo bi da sadrži naziv predlagača sa potpisom ovlašćenog lica, lično ime kandidata, zanimanje, godine života, mesto prebivališta i adresu stana, i radnu biografiju i ostvarenja u struci. Uz predlog kandidata, potrebno je dostaviti i izjavu o prihvatanju kandidature za dodelu nagrada Komore.

Detaljnije informacije o uslovima i postupku predlaganja kandidata, nalaze se na Internet stranici: Akti Komore, gde je objavljena Odluka o postupku dodele nagrada i Pravilnik o postupku dodele nagrada.

Za nagrade će konkurisati samo blagovremene i potpune prijave kandidata.