:: Naslovna strana > Vesti >FORUM URBANUM - Sajam urbanizma
 
26.03.2010.
FORUM URBANUM - Sajam urbanizma
 
Matična sekcija urbanista Inženjerske komore Srbije organizuje skup

"FORUM URBANUM - SAJAM URBANIZMA",
redovni godišnji pregled urbanističkih ostvarenja članova sekcije


Ovogodišnja tema skupa:
"JAVNI PROSTORI U URBANISTIČKIM PLANOVIMA"

Mesto i vreme održavanja:
Ivanjica, hotel Park, od 11. do 13. juna 2010. godine (petak, subota i nedelja).


FORUM URBANUM je planiran kao izložba radova urbanista Srbije - članova Sekcije i eventualno gostiju iz inostranstva, uz koju će prisutni moći i da predstave svoj rad, prikažu metode koje su koristili, da iznesu probleme ili dileme sa kojima su se suočavali i da prodiskutuju sa profesionalnim urbanistima iz drugih regiona moguća rešenja.

Predviđeno je da Matična sekcija urbanista snosi troškove smeštaja i boravka u Ivanjici za svoje članove (licencirane urbaniste sa šiframa 200, 201, 202 i 203).

Kako je broj mesta ograničen na 100, prednost imaju članovi sekcije urbanista koji pripreme svoje radove za skup, a dalje, do konačnog broja od 100, po redosledu prijavljivanja, proporcionalno po regionima, u skladu sa regionalnom organizacijom Komore (Beograd do 30, Vojvodina do 25, Niš do 11, Kragujevac do 11, Kraljevo do 11 i Čačak do 12 mesta).

Drugi zainteresovani i oni koji zakasne sa prijavom, mogu da obezbede smeštaj o svom trošku u hotelu City u Ivanjici (kontakt osoba - Aco Lakićević, tel. 032/661-150).

Molimo sve zainteresovane članove, da se prijave sekretaru Matične sekcije urbanista, Ivani Lazin na e-mail ivana.lazin@ingkomora.rs (poslati ime, prezime i broj licence, mesto boravka kao i informaciju koji rad ili plan pripremate za sajam, ili naznaku da samo učestvujete na skupu).

Prijavljivanje počinje 12.04.2010., a završava se 30.04.2010. godine.

Pozivamo Vas ujedno da počnete pripreme za prikazivanje svog rada (urbanistički plan, urbanistički projekat, arhitektonski projekat ili drugo po vašem izboru), u skladu sa glavnom temom skupa i to:
  1. za izložbu (jedan do najviše tri lista formata 70/100cm),
  2. za prezentaciju (power point - najviše 10 minuta) i
  3. za publikaciju sa skupa u štampanoj formi (rezime glavnih osobina rada ili tema koje na osnovu konkretnog rada želite da prodiskutuje sa kolegama, na dve do tri A4 strane, word, default tastatura i font)

Rok (termin) za dostavljanje prezentacija, tekstova i listova za izlaganje Sekretarijatu Komore (sekretaru Sekcije, Ivani Lazin - sa naznakom za Forum urbanum) je od 12.04.2010. do 21.05. 2010. godine.

Posle 21.05.2010, neće se primati novi radovi ili dodatni materijali!

Selekciju radova izvršiće Izvršni odbor Matične sekcije urbanista, po sledećim kriterijumima:
  1. Da je prijavljeni rad doprinos ovlašćenih urbanista unapređenju javnog prostora u sredini u kojoj radi,
  2. Da ovlašćenim urbanistima pruža mogućnost da iz predloženih radova prošire znanja vezana za oblast planiranja, uređenja i oblikovanja javnog prostora,
  3. Da prijavljeni rad na profesionalan način predstavlja kvalitetan javni prostor gradova i naselja Srbije.

Pitanja ili dileme koje se odnose na organizaciju i tematiku Skupa ili način prezentacije rada/plana možete razrešiti u kontaktu sa Organizacionim odborom ili sekretarom sekcije, do 30.04.2010. godine.

Sledeća detaljnija informacija sa programom i satnicom skupa biće vam dostavljena do 10.05.2010. kad bude zaključena lista izlagača i učesnika.

S poštovanjem,

Organizacioni odbor Skupa:

Milorad Miladinović dipl.inž.arh.,
Milan Pejić, dipl.prostorni planer, i
Miljko Glavinić, dipl.inž.arh.


Predsednik Matične sekcije urbanista

Milorad Miladinović,dipl.inž.arh.s.r.