:: Naslovna strana > Vesti >Predavanje "Primena informacionih tehnologija u projektovanjima i unapređenju rada lokalnih samouprava"
 
25.10.2007.
Predavanje "Primena informacionih tehnologija u projektovanjima i unapređenju rada lokalnih samouprava"
  U organizaciji regionalnog odbora podsekcije diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka sa regiona Kragujevac, održaće se predavanje "Primena informacionih tehnologija u projektovanjima i unapređenju rada lokalnih samouprava" u ponedeljak 29. oktobra 2007. godine, Svečana sala Regionalne privredne komore u Kragujevcu, Dr Zorana Đinđića 10, V sprat, sa početkom u 13.00 časova

PROGRAM

  • 12.45 - 13.00 Registracija učesnika
  • 13.00 - 13.05 Pozdravna reč Organizacionog odbora
  • 13.05 - 14.00 "Softverski sistem za projektovanje infrastrukturnih objekata" Predavač: Prof. Dr Milorad Janić, dipl.inž.geod. Šumarski Fakultet Beograd
  • 14.00 - 15.00 "Razvoj moguće primene geografsko informacionog sistema (GIS) Kragujevca" Predavač: Predrag Dimitrijević,dipl.inž.geod. JP Direkcija za urbanizam Kragujevac
  • 15.00 - Diskusija, koktel
Cilj predavanja je upoznavanje sa:
  • mogućim razvojem GIS-a lokalnih samouprava
  • načinom prikupljanja prostornih podataka za potrebe GIS-a
  • primenama GIS-a za potrebe unapređenja usluga gradskih i komunalnih službi, projektantskih firmi i dr.


Pozivamo sve članove da najkasnije do petka 26. oktobra 2007. godine do 15.00 časova potvrde svoje učešće na tel: 034/501-068 ili 034/501-069 kao i e-mail: ingkomkg@ingkomora.org.yu, kontakt osoba: Biljana Nedeljković.