:: Naslovna strana > Vesti >Seminar "Energetski menadžment i kontrola i obnovljivi i alternativni izvori energije"
 
24.09.2008.
Seminar "Energetski menadžment i kontrola i obnovljivi i alternativni izvori energije"
 

ENERGETSKI MENADžMENT I KONTROLA
I
OBNOVLjIVI I ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE
15. - 17. oktobar (prvi deo)
10. - 12. novembar (drugi deo)
Beograd, Terazije 23, velika sala na 2. spratu, od 9,00-18,00 sati

Teme seminara:
  • Energetski menadžment
  • Kontrola energije
  • Nova međunarodna regulativa
  • Obnovljivi izvori energije
  • Čista energija i obnovljivi izvori nisu neophodno identični
  • Primeri dobre prakse
Seminar se sastoji iz dva modula, od kojih svaki traje 3 radna dana.

Cilj Seminara: upoznavanje polaznika sa naprednim tehnikama i tehnologijama u domenu energetskog menadžmenta i kontrole, obnovljivim i alternativnim izvorima energije: tehnički aspekti problematike energetike, ekonomska analiza, analiza uticaja na životnu sredinu, budući trendovi i preporuke za implementaciju u Srbiji prema proceduri - korak po korak.

Program je namenjen: inženjerima, stručnjacima, tehničarima i svima koji se bave energetikom i energetskim planiranjem i poboljšanjem energetske efikasnosti - u državnim organima, elektroprivredi, naftnim i gasnim kompanijama, distributivnim kompanijama, u energetskoj industriji i sektoru usluga u ovoj oblasti.

Predavači: istaknuti izraelski stručnjaci sa međunarodnim iskustvom u obuci za primenu modela energetske efikasnosti, solarne energije, dobijanja energije iz otpada i drugih vidova obnovljivih i alternativnih izvora energije, i to: Dr. Ofer Dressler, Dr. Shlomo Kimchi, Dr. Moshe Dan Hirsch i Mr. Ami Elazari

Kotizacija: 25.370,00 dinara po učesniku (sa PDV)

Kotizacija obuhvata: simultani prevod, radne materijale na engleskom jeziku, osveženje na pauzama i sertifikat o odslušanom seminaru
Prijavljivanje i uplate: do 10.10. 2008.
Broj učesnika je ograničen.

Prijavni list preuzmite ovde
Satnicu seminara preuzmite ovde

Kontakti:
Služba za edukaciju:
tel/faks: 3238-612, e-mail: edukacija@pks.co.yu
Udruženje za energetiku i energetsko rudarstvo PKS:
tel: 011/3232-186, e-mail: energetika@pks.co.yu
Agencija za energetsku efikasnost RS:
tel: 011/3131 956, e-mail: miomira.lazovic@seea.sr.gov.yu
www.pks.co.yu
www.seea.sr.gov.yu