:: Naslovna strana > Vesti >Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova
 
24.04.2013.
Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova
  Na osnovu člana 54. stav 1. tačka 13. Statuta Inženjerske komore Srbije("Službeni glasnik RS", broj 88/05 i 16/09), izvršni odbori matičnih sekcija projektanata i izvođača radova su na svojim redovnim sednicama, održanim 18.04.2013.g. i 23.04.2013.g. doneli Odluku o raspisivanju

Konkursa za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova.


Opšti uslovi: Inženjerska komora Srbije, po osnovu sufinansiranja projekata je suizdavač, odnosno suorganizator. Na konkurs se mogu prijaviti članovi Komore, registrovana strukovna udruženja sa teritorije Republike Srbije kao i ostala pravna i fizička lica.

Projekti kao predmet sufinansiranja su: stručna predavanja i seminari, kongresi i simpozijumi strukovnih udruženja, stručni skupovi, izložbe i prezentacije, izdavačka delatnost (knjige, priručnici, časopisi), posete stručnim skupovima, unapređenje tehnologije rada, unapređenje kvaliteta proizvoda i dr.

Projekti koji imaju prioritet kod dodele sredstava za sufinansiranje su:
1. Izrada programa za praćenje stručnog usavršavanja članova IKS
2. Izrada programa za poboljšanje položaja članstva
3. Izrada programa za unapređenje projektovanja i upravljanje projektima
4. projekti - aktivnosti koji doprinose racionalnijem projektovanju i izvođanju radova:
- smanjenju roka
- smanjenju cene
- postizanju potrebnog kvaliteta;
5. projekti - aktivnosti koji predstavljaju nastavak primenjenih i razvojnih istraživanja:
- da su u funkciji rešavanja konkretno aktuelnih problema;
- da su neposredno primenjivi u praksi, projektovanju i izvođenju radova, rekonstrukciji i održavanju raznovrsnih objekata;
6. projekti - aktivnosti koji se odnose na:
- zaštitu životne okoline, zaštitu od požara i bezbednost zdravlja ljudi na radu
- uštedu energije
- racionalno korišćenje i zaštitu resursa voda
- unapređenje domaće proizvodnje i izvoza proizvoda


Prijava na konkurs za sufinansiranje projekata podnosi se na: Obrascu prijave za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova (preuzmi obrazac)
Uz Obrazac se obavezno prilaže:
- program aktivnosti
- finansijski plan aktivnosti
Poželjno je da učesnik na konkursu dostavi:
- primerak štampanog i/ili digitalnog materijala

Prijave će biti razmatrane na osnovu kategorizacije projekata-aktivnosti preciziranih Pravilnikom za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova (preuzmi ovde) usvojenog od strane Izvršnih odbora matičnih sekcija projektanata i izvođača radova.

Rok za pristizanje prijava 24.05.2013.godine.

Prijave treba dostaviti poštom ili lično na adresu Komore, Bulevar vojvode Mišića 37., II sprat sa naznakom "Za Konkurs-sufinansiranje projekata matičnih sekcija projektanata i izvođača radova"