:: Naslovna strana > Vesti > Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova.
 
24.02.2014.
Konkurs za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova.
 

Na osnovu člana 54. stav 1. tačka 13. Statuta Inženjerske komore Srbije("Službeni glasnik RS", broj 88/05 i 16/09), izvršni odbori matičnih sekcija projektanata i izvođača radova su na svojim redovnim sednicama, održanim 19.02.2014.g. i 20.02.2014.g. doneli odluke o raspisivanju

Konkursa za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova.

Opšti uslovi: Inženjerska komora Srbije, po osnovu sufinansiranja projekata je suizdavač, odnosno suorganizator. Na konkurs se mogu prijaviti članovi Komore, registrovana strukovna udruženja sa teritorije Republike Srbije kao i ostala pravna i fizička lica.

Projekti kao predmet sufinansiranja su: stručna predavanja i seminari, kongresi i simpozijumi strukovnih udruženja, stručni skupovi, izložbe i prezentacije, izdavačka delatnost (knjige, priručnici, časopisi), posete stručnim skupovima, unapređenje tehnologije rada, unapređenje kvaliteta proizvoda i dr.

Projekti koji imaju prioritet kod dodele sredstava za sufinansiranje su:
1. praćenje stručnog usavršavanja članova IKS
2. poboljšanje položaja članstva
3. unapređenje projektovanja i upravljanje projektima
4. projekti - aktivnosti koji doprinose racionalnijem projektovanju i izvođenju radova:
. skraćenju roka
. smanjenju cene
. postizanju potrebnog kvaliteta;
5. projekti - aktivnosti koji predstavljaju nastavak primenjenih i razvojnih istraživanja:
. da su u funkciji rešavanja konkretnih aktuelnih problema;
. da su neposredno primenjivi u praksi, projektovanju i izvođenju radova, rekonstrukciji i održavanju raznovrsnih objekata;
6. projekti - aktivnosti koji se odnose na:
. zaštitu životne okoline, zaštitu od požara i bezbednost zdravlja ljudi na radu
. uštedu energije
. racionalno korišćenje i zaštitu resursa voda
. unapređenje domaće proizvodnje i izvoza proizvoda
7. izdavanje aktuelne naučno-stručne literature od značaja za razvoj i unapređenje struke (prednost je ako je od interesa za više struka) i usklađene sa programom IKS i to:
. kritički prikazi konkretnih planova i projekata, osvrt na probleme i načine rešavanja, prezentacija autorskih istraživanja, stručni prikazi urađenih analiza i studija;
. literatura koja predstavlja promociju istraživačkog rada tj. primenjene nauke usmerene ka unapređenju prakse(prednost se daje inovacijama, razvoju, poboljšanju efikasnosti projektovanja i građenja);
. štampanje i prevodi značajnih članaka ili knjiga, pre svega priručnika od interesa za struku.
8. naučno-stručni skupovi i manifestacije sa suorganizacijom IKS od interesa za struku i članove Komore, imajući u vidu:
. značaj za razvoj i unapređenje struke(prednost je ukoliko je od interesa za više struka);
. usklađenost sa programom Komore i da organizacija svojim dosadašnjim radom i funkcionisanjem nije osporavala i/ili ometala rad Komore;
. brojnost učesnika;
. tradicija održavanja skupa
. aktuelnost tema(prednost se daje inovacijama, razvoju, poboljšanju efikasnosti projektovanja i građenja, programima koji predstavljaju primenu razvojnih i primenjenih istraživanja);
. da prioritet imaju stručne u odnosu na naučne teme;

Prijava na konkurs za sufinansiranje projekata podnosi se na: Obrascu prijave za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matičnih sekcija projektanata I izvođača radova (preuzmi obrazac)

Uz Obrazac se obavezno prilaže:
- program aktivnosti
- finansijski plan aktivnosti
Poželjno je da učesnik na konkursu dostavi:
- primerak štampanog i/ili digitalnog materijala

Prijave će biti razmatrane na osnovu kategorizacije projekata-aktivnosti preciziranih Pravilnikom za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova (preuzmi ovde) usvojenog od strane izvršnih odbora matičnih sekcija projektanata i izvođača radova.

Rok za pristizanje prijava je 25.03.2014.godine.

Prijave treba dostaviti poštom ili lično na adresu Komore, Bulevar vojvode Mišića 37., II sprat sa naznakom "Za Konkurs-sufinansiranje projekata matičnih sekcija projektanata i izvođača radova".