:: Naslovna strana > Vesti >Stipendirane postdiplomske studije u Italiji
 
23.11.2009.
Stipendirane postdiplomske studije u Italiji
  NAZIV PROGRAMA: Master II stepena "Projektovanje i upravljanje zdravstvenim objektima"

ORGANIZATOR: Arhitektonski fakultet Univerziteta "La Sapienzať" u Rimu

MESTO: on-line, Rim

TRAJANJE: 10 meseci (kraj januara - kraj marta 2010, početak aprila - decembar 2010)

USLOVI:
 1. fakultetska diploma (petogodišnje studije) u oblasti:
  • arhitekture
  • građevinarstva
 2. dobro poznavanje engleskog jezika
 3. osnovno znanje italijanskog jezika
 4. smatraće se prednošću: diplomski rad u oblasti projektovanja, izgradnje i održavanja izuzetno složenih građevina; radno mesto predavača na univerzitetu, na početku karijere; radno mesto inženjera/tehničkog osoblja u zdravstvu
RADNI JEZIK: italijanski i engleski

STIPENDIJU NUDI: Ministarstvo spoljnih poslova Italije

IZNOS:

školarina, troškovi puta, smeštaj i ishrana, troškovi lokalnog prevoza, džeparac, zdravstveno osiguranje, jednokratna nadoknada po dolasku u Italiju

KRAJNJI ROK ZA PREDAJU KANDIDATURA: 4. januar 2010, 17.00 časova

DOSTAVITI U ŠTAMPANOM OBLIKU NA ITALIJANSKOM ILI ENGLESKOM JEZIKU:
 1. popunjena oba formulara
 2. kopija fakultetske diplome sa overenim prevodom, apostilom i "dichiarazione di valore"*
 3. CV
 4. fotokopija prve stranice pasoša
 5. izjava o povratku u zemlju
*fakultetsku diplomu treba prevesti kod sudskog tumača za italijanski jezik, zatim u nadležnom sudu (za Beogradski univerzitet - Palata pravde) overiti apostilom kako prevod tako i original diplome, a zatim sva ta dokumenta odneti u Ambasadu Italije - Konzularno odeljenje, gđi Mariji Mulac, ul. Birčaninova br. 9 (radno vreme šaltera: ponedeljkom, sredom i petkom od 9.00 do 11.00; utorkom i četvrtkom od 12.00 do 14.00), gde se izdaje "dichiarazione di valore"

ZAHTEVE PREDATI:

Italijanska kooperacija Beograd - Kneza Miloša 56/II sprat
G.dja Vesna Fogl
tel: 011/3629 353, 3629 349, 3629 348, 3629 354
e-mail: borsedistudio.utl.belgrado@esteri.it
www.skmbalcani.cooperazione.esteri.it

DODATNE INFORMACIJE:

masterdesignforhealth@gmail.com
http://w3.uniroma1.it/masterbmvo/