:: Naslovna strana > Vesti > Međunarodni naučni kongres u sportu SPORTSKI OBJEKTI - MODERNIZACIJA I IZGRADNJA (SPOFA 16)
 
23.05.2016.
Međunarodni naučni kongres u sportu
SPORTSKI OBJEKTI - MODERNIZACIJA I IZGRADNJA (SPOFA 16)
Beograd, 28. maj 2016. godine
  U organizaciji Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, 28. maja 2016. godine, sa početkom u 9 časova, biće održan Međunarodni naučni kongres u sportu "Sportski objekti - modernizacija i izgradnja (SPOFA 16)". Kongres se održava u Amfiteatru 1 i Amfiteatru 2 Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, ul. Blagoja Parovića br.156.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, ugostiće učesnike kongresa sa željom da se razmene naučna i praktična iskustva stručnjaka za upravljanje, korišćenje i izgradnju u oblasti objekata u sportu.

Odlukom Radne grupe Skupštine Komore za sprovođenje zajedničkog evropskog programa kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije, kongresom je dopunjen program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja iz oblasti zajedničkog evropskog programa za 2016. godinu.

Prisustvo predavanju vrednovano je sa 5 bodova za učesnike odnosno sa 10 bodova za predavače koji su članovi Inženjerske komore Srbije.
Kongres je namenjen članovima Inženjerske komore Srbije nosicima licenci: 100, 200, 201, 203, 300, 302, 381, 372, 310, 311, 312, 317, 400, 401, 410, 411, 412, 471, 419, 800, 812, 871, 700, 712

Kotizacija za prisustvo na kongresu iznosi 1800,00 dinara po polazniku, sa uračunatim PDV-om. Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, broj 840-4536760-15, model i poziv na broj 97 88-02305-742321-00-04-940
Potvrda o uplati kotizacije predaje se prilikom registracije na samom kongresu.

Prijava učešća za članove Inženjerske komore Srbije:
Članovi Komore koji žele da učestvuju na Kongresu treba da izvrše prijavu slanjem email-a na adresu info@spofa.rs. U emailu je potrebno da se obavezno navede ima, prezime i broj licence člana Komore. Na osnovu ovih prijava biće napravljen lista članova Komore za evidenciju na samom kongresu.

Više informacija o Međunarodnom naučnom kongresom u sportu "Sportski objekti - modernizacija i izgradnja (SPOFA 16)" kao i program kongresa možete pogledati na linku: http://www.spofa.rs/sr/pocetna