:: Naslovna strana > Vesti >"Savremene tehnologije : Sistemi suve gradnje - primena spuštenih plafona prema tipovima - prednosti, karakteristike, EU standardi,opis pozicija i obračun"
 
22.08.2008.
"Savremene tehnologije : Sistemi suve gradnje - primena spuštenih plafona prema tipovima - prednosti, karakteristike, EU standardi,opis pozicija i obračun"
  U organizaciji Inženjerske komore Srbije, Regionalnih odbora podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture za region Beograda , održaće se predavanje na temu:

"SAVREMENE TEHNOLOGIJE : Sistemi suve gradnje - primena spuštenih plafona prema tipovima - prednosti, karakteristike, EU standardi,opis pozicija i obračun "

U četvrtak 18.09.2008.god.
Savez inženjera i tehničara Srbije,
Kneza Miloša br.9, sala na trećem spratu.
od 14:00-16:00 časova


PROGRAM PREDAVANJA
  • 14:00 - 14:05 Pozdravna reč organizacionog odbora Urbančič Ljudmila, dipl.inž.arh.
  • 14:05 - 14:20 Uvod na temu " Sistemi suve gradnje - primena spuštenih plafona - Stojiljković Goran dipl.inž.arh.
  • 14:20 - 15:00 " Sistemi gipsanih spuštenih plafona,njihova primena,karakter i EU standardi - Stojiljković Goran dipl.inž.arh.
  • 15:00 - 15:10 Pauza,koktel
  • 15:10 - 15:50 " Sistem mineralnih i metalnih spuštenih plafona,njihova primena karakteristike i EU standardi" - Popović Dejan dipl.inž.građ.
  • 15:50 - 16:00 " Obrada tehničke dokumentacije u delu predmera i predračuna " " Obračun pozicija " - Urbančič Ljudmila dipl.inž.arh


Sponzori predavanja su firme: KNAUF d.o.o, KNAUF AMF d.o.o, BOHOR d.o.o

Svi zainteresovani mogu potvrditi svoje učešće najkasnije do 18.09.2008. godine do 12:00 časova na e-poštu : olga.milosavljevic@ingkomora.rs