:: Naslovna strana > Vesti > Region Niš - Obaveštenje članovima Komore
 
22.06.2007.
Region Niš - Obaveštenje članovima Komore
 

OBAVEŠTENJE
ČLANOVIMA KOMORE
- region Niš -

Na osnovu člana 2. Pravilnika o načinu organizovanja podsekcija

S A Z I V A M

Izbornu sednicu članova podsekcije, matične sekcije projaktanata:
    • DIPLOMIRANIH INŽENjERA OSTALIH TEHNIČKIH STRUKA
i članova podsekcija, matične sekcije izvođača radova :
    • DIPLOMIRANIH MAŠINSKIH INŽENJERA
    • DIPLOMIRANIH INŽENjERA OSTALIH TEHNIČKIH STRUKA

u regionalnom centru Niš, koja će se održati u Regionalnoj kancelariji Niš, ul.Milojka Lešjanina br.52., u utorak 26.06.2007.g. sa početkom u 12.00 časova.

Imenuje se Tatjana Đorđević, dipl.građ.inž., da otvori izbornu sednicu i za ovu sednicu predlaže se sledeći

DNEVNI RED


  1. Izbor radnog predsedništva i zapisničara;
  2. Informacija o Odluci Upravnog odbora Komore o organizovanju regionalnih odbora sekcija i podsekcija;
  3. Informacija o odluci Izvršnih odbora matičnih sekcija projektanata i izvođača radova o raspisivanju i sprovođenju izbora za predsednika, zamenika predsednika i članove regionalnog odbora, kao i o odluci o sprovođenju izbora preostalih regionalnih odbora u kojima u prvom krugu nisu završeni izbori;
  4. Formiranje Izborne komisije;
  5. Utvrđivanje liste kandidata za izbore i glasanje
  6. Izveštaj Izborne komisije za izbor predsednika, zamenika predsednika i članova regionalnog odbora.

Predsednik Izvršnog odbora
matične sekcije projektanata
Mr Dejan Vasović, dipl.inž.arh.,s.r.

Predsednik Izvršnog odbora
Matične sekcije izvođača radova
Tatjana Đorđević, dipl.građ.inž.,s.r.