:: Naslovna strana > Vesti > Druga sednica podsekcije mašinskih inženjera
 
24.11.2005.
Druga sednica podsekcije mašinskih inženjera
 
Drugu zajednička sednica podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera regionalnih odbora projektanata i izvođača radova, region Beograd, zakazana je za utorak, 29.11.2005.godine, sa početkom u 14.00 časova, u sali 104. na Mašinskom fakultetu, ul.Kraljice Marije br.16.

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. Rad Komore i sekcija
2. Aktuelne teme:
    -Cenovnici
    -Licence
3. Razno

Predsednik podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera matične sekcije projektanata
Prof.dr Martin Bogner, dipl.maš.inž.,s.r.