:: Naslovna strana > Vesti > Seminar "Integritet građevinskih konstrukcija" 27-28.oktobar
 
25.10.2005.
Seminar "Integritet građevinskih konstrukcija" 27-28.oktobar
 
DRUGA GODIŠNJA KONFERENCIJA
DRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA (DIVK)
27-28 oktobar 2005.

Gosti seminara: prof. Alberto Karpinteri, Politekniko di Torino, Italija, predsednik Evropskog društva za integritet konstrukcija i prof. Dan Konstantinesku Univerzitet Politeknika Bukurešt, Rumunija

Druga godišnja konferencija DIVK je zakazana za 27. i 28. oktobar 2005. godine u Beogradu. Imajući u vidu karakter konferencije, odlučeno je da se ove godine odvija u dva dela. Kao sastavni deo konferencije će biti organizovan seminar "Integritet građevinskih konstrukcija", sa idejom da što je moguće detaljnije izloži stanje u ovom segmentu proizvodnje i eksploatacije konstrukcija. Drugi deo konferencije će biti sastavljen od radova u uobičajenoj formi.

Četvrtak 27. oktobar 2005. godine
9:30-13:15
Svečana sala, Građevinski fakultet u Beogradu
Bulevar Kralja Aleksandra 73

Petak 28. oktobar 2005. godine
9:00-11:30
Institut za ispitivanje materijala, Beograd
Bulevar vojvode Mišića 43

Učešće na Godišnjoj konferenciji DIVK je besplatno za sve članove Društva i autore. Svi ostali imaće priliku da plate kotizaciju od 4000 dinara koja podrazumeva učešće na Konferenciji, kafu i osveženje, knjigu IFMASS 8 i brojeve časopisa "Integritet i vek konstrukcija" iz 2004. i 2005. godine.
Adresa za komunikaciju: konferencija@divk.org.yu

PROGRAM RADA KONFERENCIJE
Četvrtak, 27. oktobar 2005. godine

Svečana sala, Građevinski fakultet, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73

9.30 Otvaranje konferencije i seminara "Integritet građevinskih konstrukcija"
9.30 -11.00 Seminar - Predavanja prof. A. Karpinteri i prof. D Konstantinesku
11.00 Koktel
11.45 -13.15 Seminar - Predavanja prof. D. Šumarac, dr I. Svetel, prof. S. Sedmak

16.00 -18.00 Konferencija - Biće izloženo šest radova

Petak, 28. oktobar 2005. godine
Svečana sala, Institut za ispitivanje materijala (IMS)
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43

9.00 Pozdravna reč
9.00 -10.15 Seminar - predavanja prof. A. Karpinteri, prof. M. Mićunović
10.15 - 10.30 Kafa
10.30 - 11.30 Seminar - predavanja M. Pavišić, mr M. Trajković, mr D. Momčilović
11.30 -13. 30 Konferencija -Biće izloženo šest radova