:: Naslovna strana > Vesti > Saopštenje
 
7.10.2005.
Saopštenje
 

Saopštenje


Skupština Komore je na Drugoj redovoj sednici održanoj 27. juna 2005. godine razmatrala i usvojila predlog: Statuta, Odluku o članarini za članove IKS u 2005. godini i Odluku o naknadi za izdavanje licenci.

U skladu sa članom 131 Zakona o planiranju i izgradnji, Ministarstvo za kapitalne investicije je 05.oktobra dostavilo saglasnost na:
  1. Statut Inženjerske komore Srbije od 27.06.2005.godine;
  2. Odluku o članarini za članove Inženjerske komore Srbije u 2005.godini, br.613/1-2 od 27.06.2005.godine;
  3. Odluku o naknadi za izdavanje licenci br.613/1-10 od 27.06.2005.godine,

    Integralni tekst saglasnosti Ministarstva za kapitalne investicije

Navedene odluke stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Komore, odnosno 7.oktobra, dok osam dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, stiču se uslovi za primenu Statuta.

Predsednik Inženjerske komore Srbije
Milan Vuković, dipl.građ.inž.sr.